Różnice pomiędzy osobą prawną a fizyczną

Różnice pomiędzy osobą prawną a fizyczną Choć terminy „osoba fizyczna” i „osoba prawna” są powszechnie używane, nie wszyscy dokładnie rozumieją ich znaczenie. Zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna są podmiotami prawa cywilnego, ale posiadają różne uprawnienia w kontekście działalności gospodarczej. Prawo nadaje im określoną zdolność do dokonywania czynności prawnych, takich jak zawieranie umów. W tym artykule omówimy te kwestie.

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu

Różnice pomiędzy osobą prawną a fizyczną
While the mid adult men have a discussion, the mid adult woman uses digital pen on the tablet.

Warte uwagi: Kto musi złożyć PIT-6 ?

Osoba fizyczna – kto to?

Chociaż kodeks cywilny nie dostarcza formalnej definicji osoby fizycznej, termin ten powszechnie rozumiemy jako każdy żyjący człowiek, niezależnie od wieku czy płci. Zgodnie z prawem cywilnym osoba fizyczna ma zdolność prawną od chwili urodzenia, co oznacza, że może być podmiotem praw i obowiązków i nie może zrezygnować z tej zdolności. Ponadto osoba fizyczna ma zdolność do dokonywania czynności prawnych, a ta zdolność jest stopniowana w zależności od wieku i stanu prawnej ubezwłasnowolnienia. Na przykład, osoby, które ukończyły 13 lat lub są częściowo ubezwłasnowolnione, mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Pełną zdolność do czynności prawnych osiąga się po osiągnięciu pełnoletniości. Osoby niepełnoletnie oraz całkowicie ubezwłasnowolnione nie posiadają zdolności do dokonywania czynności prawnych.

Różnice pomiędzy osobą prawną a fizyczną

Osoba prawna – kim jest?

Osobę prawną definiuje się jako trwałe zespolenie ludzi i zasobów materialnych, które działają w celu realizacji określonych celów. Osoba prawna jest także wyodrębnioną jednostką organizacyjną, która ma osobowość prawną na mocy przepisów prawa cywilnego. W prawie cywilnym osoby prawne obejmują Skarb Państwa oraz różne jednostki organizacyjne, które uzyskują osobowość prawną na mocy specjalnych przepisów. Przykłady takich jednostek to banki, spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa państwowe oraz różnego rodzaju spółki, takie jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna, kościoły czy partie polityczne.

Osoba prawna zdobywa zdolność do dokonywania czynności prawnych po zarejestrowaniu się w odpowiednim rejestrze. W odróżnieniu od osób fizycznych, osoba prawna nie ma ograniczeń wiekowych ani innych dodatkowych warunków dotyczących zdolności do czynności prawnych. Jej zdolność do czynności prawnych kończy się tylko w wyniku wykreślenia jej z rejestru.

Osoba prawna jest reprezentowana przez swoje organy, które działają na podstawie statutu i innych dokumentów. Odpowiedzialność za czynności dokonywane przez organy ponosi sama osoba prawna, a jej siedziba znajduje się tam, gdzie ma siedzibę organ zarządzający. Osoba prawna ma także swój własny majątek, który nie przypisujemy go do konkretnych osób fizycznych.

Podsumowując: Masz to w pigułce

Osoba fizycznaOsoba prawna
Kim jest?Każdy żyjący człowiekRóżne jednostki organizacyjne
Zdolność prawnaOd urodzenia do śmierciPo rejestracji
Zdolność do czynności prawnych / osobowość prawnaZdolność jest uzależniona od wieku i stanu prawnej ubezwłasnowolnieniaPosiada osobowość prawną i zdolność do czynności prawnych
ReprezentacjaW przypadku ograniczonej zdolności – przez rodziców, opiekunów, kuratorówReprezentowana przez organy, które działają zgodnie z dokumentami

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *