Biała lista podatników 2023

Biała lista podatników 2023 Biała lista podatników VAT, wprowadzona razem z nowelizacją przepisów o podatku od towarów i usług w kwietniu 2019 roku, stanowi rejestr zawierający informacje na temat podatników VAT. Zaczęła obowiązywać od września 2019 roku. W tym szczególnym rejestrze znajdują się informacje dotyczące rejestracji, wyrejestrowania oraz statusu podatnika VAT, a także numery rachunków bankowych firm.

Nadzór nad białą listą podatników VAT sprawuje Krajowa Administracja Skarbowa poprzez elektroniczny rejestr przedsiębiorców. Na liście znajdują się:

  1. Osoby, które nie zostały zarejestrowane jako podatnicy VAT lub zostały wykreślone z rejestru przez naczelnika urzędu skarbowego.
  2. Zarejestrowani podatnicy VAT, w tym ci, których rejestracja została przywrócona.
Biała lista podatników 2023

Po co nam biała lista ?

Głównym celem wprowadzenia tej listy jest stworzenie jednego spójnego źródła informacji, zamiast rozproszonych danych dostępnych wcześniej w różnych bazach.

Aby znaleźć się na białej liście podatników, można skorzystać z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub strony internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka.

Można wyszukiwać firmę lub kontrahenta za pomocą numeru NIP lub REGON, numeru konta firmowego oraz fragmentu nazwy lub nazwiska (min. 5 znaków).

Czytaj też: Restrukturyzacja zatrudnienia 2023

Biała lista podatników 2023

Jakie dane w niej znajdziemy ?

Biała lista dostarcza różnorodnych danych, w tym numery rachunków bankowych firm, numer NIP, numer PESEL (jeśli dotyczy), status podatnika, numer REGON, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (jeśli istnieje), adres siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności, informacje o prokurentach i osobach uprawnionych do reprezentacji, daty rejestracji i wyrejestrowania, a także inne szczegóły.

Wprowadzenie białej listy niesie ze sobą pewne obowiązki. Jako przedsiębiorca nie trzeba składać wniosków o wpis na listę, ponieważ system pobiera dane dane automatycznie. Wprowadzono także obowiązek dokonania płatności za zobowiązania przekraczające 15 000 zł na rachunek bankowy wskazany na liście od 1 stycznia 2020 roku. Jeśli nie zrealizujemy płatności na odpowiedni rachunek, mogą pojawić się sankcje, takie jak niemożność zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu.

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu

Biała lista podatników 2023

Czy można zapłacić kartą ?

Płatności kartą czy za pośrednictwem systemów takich jak PayPal stanowią pewne wyzwanie w kontekście białej listy. Wpłaty na rachunki wirtualne przypisane do rachunku rozliczeniowego traktujemy podobnie jak wpłaty na rachunek rozliczeniowy podlegający zgłoszeniu do urzędu skarbowego.

Dla zagranicznych kontrahentów, którzy nie widnieją w rejestrze jako aktywni podatnicy VAT w Polsce, nowe przepisy nie mają zastosowania.

Wprowadzenie białej listy ma na celu poprawę weryfikacji kontrahentów. Co więcej ograniczenie oszustw podatkowych, ale może także wiązać się z pewnymi trudnościami dla przedsiębiorców, którzy nie są świadomi tych zmian. Warto być świadomym tych regulacji i dostosować swoje działania odpowiednio.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *