Zmiany w CIT od lipca 2023

Zmiany w CIT od lipca 2023 Jedna ze zmian obejmuje podatek minimalny. Podatek ten został wprowadzony w 2022 roku. Podatek ten obejmuje spółki, grupy podatkowe, jak również zagraniczne zakłady, które: ponoszą straty ze źródeł przychodów innych niż zyski kapitałowe. Albo wykazują niski wskaźnik dochodowości w ramach działalności operacyjnej. Innymi słowy ich rentowność działalności operacyjnej jest niska. Zmiany mają uprościć obliczenie podstawy podatku minimalnego. Nowością jest tutaj podniesienie wskaźnika rentowności z 1% do 2%. Oznacza to, że aby nie być objętym podatkiem minimalnym należy osiągnąć rentowność z działalności operacyjnej na poziomie przynajmniej 2%.

Zmiany w CIT od lipca 2023

Czytaj też: Jak rozliczyć transakcję WDT od lipca 2023 ?

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu

Zmiany w CIT od lipca 2023.

Podatek minimalny zawieszony.

Ze względu na sytuację na Ukrainie, która odbija się też na naszej gospodarce, ustawodawca zdecydował się zawiesić przepis o podatku minimalnym od dnia 1. stycznia 2022 roku. Zawieszenie to obowiązuje do 31 grudnia 2023 roku, Dzięki temu prowadzenie działalności gospodarczej nie będzie wiązało się z kolejnym obciążeniem. Tym bardziej, że wiele przedsiębiorstw obserwuje wzrost kosztów często niezależnie od prowadzonej działalności.

Jak będziemy wyliczać podstawę opodatkowania ?

Z kosztów uzyskania przychodów wyłączono koszty opłat leasingowych. Oraz koszty wzrostu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w odniesieniu rocznym. Z kosztów uzyskania przychodu wyłączono także wzrost wartości energii. Rokiem odniesienia jest rok poprzedzający

Z podstawy opodatkowania wyłączono także, opłatę emisyjną czy podatek akcyzowy

Alternatywne wyliczenie podatku minimalnego

Pierwszy sposób to 3% razy przychody. Drugi sposób to 1,5 razy przychody dodać obecny element wyliczania podstawy opodatkowania.. Uwzględnia więc finansowanie dłużne i usługi niematerialne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *