Optymalizacja podatkowa - CIT Estoński

Optymalizacja podatkowa – CIT Estoński – Ryczałt od dochodów spółek, czyli tak zwany CIT Estoński to nowa, forma opodatkowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością a także , spółek akcyjnych, spółek komandytowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych. Wybór tej formy powoduje, że CIT zapłacimy dopiero w momencie wypłaty dywidendy dla udziałowców spółek. Co oznacza, że spółka nie płaci podatku dochodowego od zysków, które postanowi pozostawić w spółce czy też, wykorzystywanych na spłatę zobowiązań lub własny rozwój.

Przeczytaj również: Wakacje kredytowe

Kiedy CIT estoński może być atrakcyjny ?

CIT zwany estońskim to dobra alternatywa dla dużych firm, chcących się rozwijać, inwestować w środki trwałe czy poszerzać zasoby ludzkie. Ryczałt od dochodów spółek ma na celu pozostawienie środków w spółce, a nie przeznaczenie ich na wypłaty. Co więcej od 2022 roku nie musimy już ponosić nakładów inwestycyjnych, aby móc skorzystać z tej formy opodatkowania. Ważne jedynie, by same spółki nie posiadały udziałów w innych podmiotach. Co więcej spółka musi uzyskać uzyskujący co najmniej 50% przychodów z działalności operacyjnej. Nie mogą być to wierzytelności, odsetek lub prawa autorskie. Wykluczone są także przychody z działalności związana ze zbyciem i realizacją instrumentów finansowych. By skorzystać z alternatywnego opodatkowania mogą spółki obsadzające co najmniej 3 pełne etaty. „normalnymi pracownikami”.

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Plusy wynikające z przejścia na Estoński CIT

  • Spółka nie płaci podatku od dochodu, jeśli nie wypłaci go wspólnikom
  • Optymalizujemy składkę na NFZ i ZUS dla wspólników, pod warunkiem, że nie jest to spółka komandytowa
  • Podkreślić należy nie ponosimy daniny solidarnościowej
  • Optymalizujemy wysokość podatku od dywidend

Spółka odprowadza 19% CIT od swoich dochodów. Nie zapominajmy, że dodatkowo wspólnicy odprowadzają 19% PIT przy wypłacie dywidendy.

Czytaj też: Preferencyjny ZUS a składki na NFZ

Jak w praktyce wygląda optymalizacja ?

Jeśli skorzystamy z estońskiego CIT-u spółka najpierw płaci ryczałt w wysokości 20% zysku. Natomiast PIT płatny przy dywidendzie możemy pomniejszyć o 90% ryczałtu. Dlatego też możemy osiągnąć dość spore korzyści z optymalizacji podatku.

Optymalizacja podatkowa – CIT Estoński –

Weź pod uwagę, że

Spółka nie zapłaci podatku przed przystąpieniem do estońskiego CIT przejścia z wyniku podatkowego na rachunkowy. Warunkiem jest pozostanie w systemie estońskim przez 4 lata.

Optymalizacja podatkowa - CIT Estoński

Spółkom przysługuje możliwość przejścia na CIT Estoński do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, czyli jeśli rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym – do końca stycznia.

Co ważne spółki mogą również wybrać CIT estońsk trakcie roku podatkowego. Ale wtedy muszą rozliczyć „zwykły” CIT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *