Siedzący tryb życia oraz brak aktywności sprawiają, że coraz więcej osób zaczyna korzystać z gabinetów fizjoterapii. Posiadasz odpowiednie wykształcenie i chcesz założyć własny gabinet fizjoterapii, ale nie wiesz jakie wymogi należy spełniać?

Mówiąc ogólnie, pomieszczenia i urządzenia fizoterapeuty, wykonującego działalność leczniczą powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej. Ponadto do zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych. Jednakże co to w praktyce oznacza? Jakie wymogi musi spełniać gabinet fizjoterapii? Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Obowiązek poinformowania o podziale odpowiedzialności

Gabinet fizjoterapii – charakterystyka przedsięwzięcia

Działalność gabinetu fizjoterapeutycznego polega na świadczeniu usług zdrowotnych w cyklach odpowiadających potrzebom zdrowotnym chorego. Mam na myśli pacjentów, którzy objęci są leczeniem rehabilitacyjnym lub fizjoterapeutycznym. Pod pojęciem fizjoterapii kryje się bardzo dużo specjalistycznych zabiegów – masaże lecznicze, relaksacyjne, sportowe, elektrostymulacja, drenaż limfatyczny, kinestiotaping i wiele innych. 

Kto może świadczyć usługi?

Zabiegi te zazwyczaj wykonywane są przez specjalistyczne ośrodki zdrowia lub pozostałe, w tym prywatne podmioty lecznicze zarejestrowane w rejestrze wojewody. W ramach opieki zdrowotnej wykonywane są bezpłatnie. Dzieję się tak w ramach umowy o udzielanie takich świadczeń. Ponadto pod warunkiem, że pacjent posiada na nie skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. W takim przypadku musisz pamiętać o przestrzeganiu zasad wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. Według tych zasad:

 • wizyty domowe powinny odbywać się pod nadzorem magistra fizjoterapii,
 • zabieg fizjoterapeutyczny może wykonywać osoba, która uzyskała tytuł magistra fizjoterapii lub rehabilitacji albo ukończyła wyższe studia na AWF oraz odbyła specjalizację z rehabilitacji ruchowej,
 • zabiegi może wykonywać też osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne oraz ukończyła studium specjalizacji z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji,
 • do wykonywania zabiegów dopuszczeni są też absolwenci szkół policealnych, którzy uzyskali tytuł technika fizjoterapii.

Natomiast zabiegi fizjoterapeutyczne, masaże lecznicze, czynności kinezyterapii oraz operacje fizjoprofilaktyczne mogą wykonywać jedynie zarejestrowaniu fizjoterapeuci posiadający dokument „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”.

Gabinet fizjoterapii – wymagania przestrzenne

Wymagania przestrzenne? Wszystko to za sprawą rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, wydanego w dniu 26 czerwca 2012 roku. Nakłada to na fizjoterapeutę konieczność znajomości przepisów, regulujących funkcjonowanie takich placówek oraz wymogów, które musi spełniać. Gabinetom fizjoterapii stawia się następujące wymagania ogólnoprzestrzenne:

 1. Pomieszczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą lokalizuje się w samodzielnym budynku lub w zespole budynków.
 2. W pomieszczeniach podmiotów wykonujących działalność leczniczą wydziela się:
 • co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsca do składowania bielizny czystej;
 • co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsca do składowania bielizny brudnej;
 • co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsce na odpady.
 1. Podłogi wykonuje się z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję (nie dotyczy pomieszczeń administracyjnych i socjalnych).
 2. Wymagania dotyczące oświetlenia w gabinecie fizjoterapii informują, że w pokojach łóżkowych zapewnia się bezpośredni dostęp światła dziennego. W przypadku nadmiernego naświetlenia pokoi łóżkowych instaluje się w nich urządzenia przeciwsłoneczne.
 3. Wymagania dotyczące instalacji gabinetu fizjoterapii wskazują, że pomieszczenia, w których są wykonywane badania lub zabiegi (nie dotyczy ćwiczeń), wyposaża się w:
 • co najmniej jedną umywalkę z baterią z ciepłą i zimną wodą;
 • dozownik z mydłem w płynie;
 • dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym;
 • pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki.

FIZJOTERAPIA POZNAŃ

MASAŻ POZNAŃ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *