Zmiany w kodeksie pracy w 2023

Zmiany w kodeksie pracy w 2023 – Wielu dziedzinach naszego życia i naszej gospodarki mamy obowiązek dostosowania prawa do unijnego. W tym celu nasz rząd zajął się już przepisami, które mają zmienić kodeks pracy.
Przewidywano, że nowe przepisy wejdą w życie na przełomie 2022 i 2023 roku. Jednakże trwają
ciągle prace legislacyjne nad nimi. W sejmie są dopiero przepisy o pracę zdalnej. To wskazuje, że
reszta zmian będzie musiała poczekać do 2023 roku.
A zmiany będą dotyczyły wielu obszarów. Między innymi sprawa zasad zawierania umów o pracę,
elastyczności pracy, kontroli trzeźwości, nowych dni wolnych. Zmiany te na pewno w dużej mierze
będą miały wpływ na organizację firmy. Pracodawcy, aby podjąć to wyzwanie, już dziś muszą
oszacować swoje możliwości. Muszą być świadomi, że zmiany w przepisach odnoszą się do umów
zawieranych już dziś.

Interesuje was tematyka wirtualnych biur? Zerknijcie tutaj – Wirtualne Biura

Dyrektywa work-life Balance

Przepisy Unii Europejskiej zobowiązują nasz kraj do wprowadzania między innymi dyrektywy work-life balance. Mowa tu o równowadze Między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.
Ważna jest również dyrektywa mówiąca, o obowiązku informacyjnym wobec pracowników. Eksperci
już dziś uprzedzają, że zmiany w przepisach Kodeksu pracy będą bardzo duże. W, przedsiębiorca mógł
skutecznie prowadzić swój biznes, musi zapoznać się z nowelizacją przepisów.
Przykład: zatrudniliśmy osobę na czas określony w 2022 roku. Według nowych przepisów będziemy
musieli podać przyczynę wypowiedzenia umowy, czego do tej pory nie stosowano. Będzie to
fundamentalna zmiana, która obejmie duże Szeregi pracowników. To dlatego, że w Polsce istnieje
powszechność zawierania tego typu umów.
Nowe regulacje dotyczą także zatrudnienia cudzoziemców. Już teraz zatrudnianie obywatela z
Ukrainy Jest bardzo uproszczone. Wystarczy przecież złożyć powiadomienie i to Po zatrudnieniu
pracownika. Uproszczenia będą też obowiązywać wobec obywateli tak zwanej Wielkiej Szóstki. W jej
skład wchodzą pracownicy z Białorusi, Armenii, Gruzji oraz Mołdawii, a także Rosji i Ukrainy.
Zupełną nowością będzie możliwość przeprowadzania kontroli trzeźwości w pracy. Nie będą to
wymogi dezorganizujące pracę. To pracodawca będzie oceniał, czy kontrola trzeźwości jest niezbędna
do ochrony zdrowia imienia.

Przeczytaj o: Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna

Jakie nowe uprawnienia dla pracownika?

Również pracownik ma skorzystać na zmianach w kodeksie pracy. Ma mieć więcej uprawnień. Na
przykład nowością ma być 5 dodatkowych dni urlopu opiekuńczego. Czy prawo to zadowoli
wszystkich, Jeśli zwrócimy uwagę na fakt, że dni te będą bezpłatne?
Jest jednak zapowiedź bardziej istotnych zmian w uprawnieniach pracownika. Będzie na
przykład możliwość skorzystania z zasiłku opiekuńczego w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.
Wzmocniona będzie ochrona pracownika, który jest rodzicem dziecka do lat 8. Do tej pory dotyczyło
to rodzica dziecka do czterech lat. W myśl tej regulacji pracownik będzie mógł odmówić pracodawcy
wykonania pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej czy też pracy w przerywanym systemie
czasu pracy.
Z kolei inny przepis będzie dawał prawo do zwolnienia od pracy w nagłych przypadkach, z powodu
siły wyższej. Na przykład pilna sprawa rodzinna spowodowana chorobą lub wypadkiem, kiedy
obecność pracownika jest niezbędna i natychmiastowa. Na taką nieobecność ustawodawca
przewiduje 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym. Jednak wynagrodzenie za ten czas wynosić
będzie tylko 50%.

Nowe wzory dokumentów

Jak zawsze, za nowymi przepisami pójdą nowości dla działów personalnych w przedsiębiorstwach.
Trzeba się spodziewać wielu nowych dokumentów pracowniczych. Nowe wzorce wniosków będą
dotyczyły na przykład elastycznej organizacji pracy, zmian w regulaminie pracy, w arkuszach
informacyjnych.
Ułatwieniem dla pracodawców będzie fakt, że składanie wniosków będzie możliwie wersja
elektronicznej.

Wnioski

Nowe przepisy wymagają od przedsiębiorcy pewnego zaangażowania. Na przykład warto się
zastanowić nad rozwiązaniami dotyczącymi modelu zatrudnienia Pozyskiwać wiedzę z
miarodajnych źródeł, by przekazać je pracownikom.

Szukasz wirtualnego biura? Zerknij na strony naszych partnerów!

Wirtualne Biuro Poznań Wirtualne Biuro Kraków

Szukasz czegoś we Wrocławiu?

Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *