Co jeszcze warto wiedzieć o kontroli skarbowej ?

Co jeszcze warto wiedzieć o kontroli skarbowej ? – Mówiąc o kontroli skarbowej, warto mieć na uwadze bezwzględny zakaz dowodowy. Ustawodawca sformułował go w artykule 46 ustęp 3 Prawa przedsiębiorców.

Dowody przeprowadzone w toku kontroli przez organ kontroli z naruszeniem przepisów ustawy lub z naruszeniem innych przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, jeżeli miały istotny wpływ na wyniki kontroli, nie mogą stanowić dowodu w postępowaniu administracyjnym, podatkowym, karnym lub karnym skarbowym dotyczącym przedsiębiorcy.

Bezwzględny zakaz dowodowy polega, więc na tym, że dowody zgromadzone podczas kontroli , która odbyła się z naruszeniem przepisów, nie mogą stanowić dowodu podczas ewentualnego postępowania: karnego, karno-skarbowego lub postępowania podatkowego. Warto wiedzieć, że każda decyzja podjęta w toku ewentualnego postępowania, zostanie uchylona przez dyrektora Izby skarbowej

Co jeszcze warto wiedzieć o kontroli skarbowej ?

Interesuje was tematyka wirtualnych biur? Zerknijcie tutaj – Wirtualne Biura

Ponaglenie zawsze składaj do organu wyższej instancji

Jeśli uznasz, że kontrola jest prowadzony w sposób nieprofesjonalny i utrudnia Ci prowadzenie spraw
firmowych, wtedy możesz złożyć ponaglenie do organu wyższego stopnia kropka W związku z tym w
przypadku kontroli prowadzonej przez naczelnika Urzędu Skarbowego takie ponaglenie składamy
zawsze do dyrektora Izby administracji Skarbowej. Co więcej gdy ten środek Okaże się nieskuteczny,
możesz wnieść do skargę do sądu administracyjnego, gdzie podniesiesz bezczynność organów
podatkowego lub przewlekłe prowadzenie postępowania.

Co jeszcze warto wiedzieć o kontroli skarbowej ?

Co jeszcze warto wiedzieć o kontroli skarbowej ? – Poniosłem straty podczas kontroli co robić ?

Przede wszystkim jeśli odnotujesz straty, które spowodowała kontrola możesz dochodzić swoich praw przed sądem
Zadośćuczynienie wypłaci w tym przypadku Skarb Państwa. Prawo do wystąpienia o odszkodowanie
za poniesioną szkodę ustawodawca sformułował w przepisie wynikającym z artykułu 46 ust 1 prawa
przedsiębiorców. Co ważne powinieneś wystąpić z powództwem do sądu Cywilnego, zgodnie z
pozycją ustępu dwa wspomnianego artykułu.

Szukasz wirtualnego biura? Zerknij na strony naszych partnerów!

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Szukasz czegoś we Wrocławiu?

Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *