Płatności w polskich firmach

Płatności w polskich firmach – Najpopularniejszą formą płatności między polskimi firmami jest kredyt Kupiecki. Firma sektora małych i średnich przedsiębiorstw panuje zasada odroczenia terminu płatności klientom. Bardzo często bywa więc tak, że czekając na pieniądze, przedsiębiorca sam nie może spełnić należności w swoim dostawcom. Taka sytuacja powoduje ciągłe Zatory płatności, wstrzymuje planowane
inwestycje, a co za tym idzie, przyjmuje rozwój przedsiębiorstw. Sytuacja ta stała się uciążliwą
patologią. Według ekspertów, aby ją zlikwidować, potrzebna jest ustawa zakazująca cesję w
umowach. Na to firmy ciągle czekają.

Przeczytaj także: Najważniejsze bariery finansowe dla firm

Kredyt Kupiecki

Kredyt Kupiecki, Powszechny w Polsce, to sprzedaż z odroczonym terminem płatności. Transakcja ta
pozwala klientowi uregulować należność wynikającą z faktury w określonym czasie. Sprzedający nie
domaga się natychmiastowej zapłaty za towar lub usługę. Umawia się, że otrzyma płatność po
terminie dostawy. Kupujący może w tym czasie zgromadzić potrzebne Pieniądze i nie musi zaciągać
kredytów w banku. Kredyt Kupiecki może być korzystny dla obu stron, ale pod jednym warunkiem.
Sprzedający musi posiadać No już drugą takie środki pieniężne, by utrzymać własną płynność
finansową do momentu otrzymania należności od kupującego. Jeśli więc przedsiębiorca częściej
wystawia faktury z odroczoną płatnością, pojawi się problem, jego własnych środków finansowych
zacznie brakować.

Kredyt zaufania

Mimo czyhający w trudności, polskie firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw chętnie
stosują wobec tych kontrahentów kredyt zaufania. Chętnie prowadzą sprzedaż z odroczonym
terminem płatności. Na podstawie badań „Impulsy i bariery w rozwoju MŚP” wynika, że:
– 38,7% firm stosuje termin płatności na fakturze 14-dniowy
– 34,4% przedsiębiorców nawet 30 dniowy termin zapłaty,
– tylko co dziesiąty przedsiębiorca umawia się na zapłatę po siedmiu dniach, są i tacy właściciele firm, którzy pozwalają na uiszczenie należności w ciągu 60 dni po terminie
dostawy. Robi tak co czwarty przedsiębiorca. Dane te będą się różniły, jeśli weźmiemy pod uwagę branżę i wielkość przedsiębiorstwa. Na przykład tylko dwutygodniowy termin płatności stosuje się w handlu i w usługach, Natomiast w budownictwie i w branży przemysłowej termin ten wydłuża się do miesiąca. Branża transportowa wystawia fakturę nawet z dwumiesięcznym terminem zapłaty.

Płatności w polskich firmach

Zdaniem eksperta z firmy NFG terminy odroczonej płatności stały się obowiązującą normą w danej
branży. Normą do tego stopnia, że kontrahenci innej sytuacji nie chcą zaakceptować. W konsekwencji
przedsiębiorcy godzą się na wymogi rynku, by nie stracić kontrahenta. Muszę też szukać różnych
sposobów, aby przetrwać, nim otrzymają pieniądze.
Najkrótszy okres oczekiwania na zapłatę chciałyby mieć firmę najmniejsze. Jest to zrozumiałe, bo
przede wszystkim chcą przetrwać, by utrzymać rodzinę i właściciela mikrofirmy.
14-dniowy okres oczekiwania często Jednak jest nie do osiągnięcia, gdyż większość małych i średnich
firm stosuje termin 30-dniowy. Aby chronić właścicieli firm z sektora małych średnich przedsiębiorstw
ustawa zobowiązuje dłużnika dużego przedsiębiorstwa do stosowania maksymalnie 60-dniowego
terminu zapłaty wierzycielom małych i średnich przedsiębiorstw kropka wobec nierzetelnych dużych kontrahentów, którzy przekraczają terminy, przewidziane są kary pieniężne prezesa Urzędu ochrony
konkurencji i konsumentów.

Interesuje was tematyka wirtualnych biur? Zerknijcie tutaj – Wirtualne Biura

Płatności w polskich firmach – Efekty długich terminów płatności

Długie terminy odroczonej płatności za towar lub usługę często są zabójcze dla firm sektora małych i
średnich przedsiębiorstw. Mają bowiem ogromny wpływ na ich płynność finansową. Aby utrzymać
swą działalność ich właściciele chwytają się różnych sposobów kropka Jak sobie radzą?
– 43% sięga po zgromadzone oszczędności.
– 27% wstrzymuje decyzję o zakupach czy inwestycjach.
– 24,6% nie musi nadszarpywać oszczędności, bo w klasie ma zawsze nadwyżkę.
– 21,1% musi jednak wstrzymać bieżące płatności, aż otrzyma zapłatę od kontrahenta.
– 19,9% firm korzysta z zewnętrznych źródeł finansowania
Zwróćmy uwagę na te firmy, które muszą wstrzymywać swoje płatności. Jest ich aż 21,1%. Ta
patologia staje się w naszym kraju regułą. Tworzą się łańcuchy przeterminowanych należności w
firmach, co skutkuje za torami finansowymi w całej gospodarce.

Płatności w polskich firmach

Jak radzą sobie firmy w oczekiwaniu na należność?

Jest rzeczą naturalną, że drogie i trudno dostępne kredyty bankowe, są niechętnie widziane przez
małe i średnie przedsiębiorstwa. Dlatego coraz częstszą formą, zabezpieczającą płynność finansową
między firmami, jest faktoring. Z badań wynika, że:
– już 3/4 firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw poznało usługę faktoringu,

-18,5% firm przynajmniej raz z tej usługi korzystało
– 56,8% przedsiębiorców zna zalety faktoringu.
Ogólnopolskie badanie”Impulsy i bariery finansowe w rozwoju MŚP”, pokazało Jakie korzyści
faktoringu doceniają polscy przedsiębiorcy. Zatem:
– 22,3%, skuteczność ochrony płynności
– 16,8%, można dysponowania pieniędzmi, na które czekać trzeba wiele tygodni.
– 15,6% – możność spłaty bieżących zobowiązań, a więc wiecie rzetelnym partnerem biznesowym.
– 14,1%, szybkie pozyskiwanie gotówki bez zbędnych formalności.
– 9,8%, faktoring wymaga też dyscypliny dłużnika
– 9,4%, można wrzucić go w koszty.
– 8,6%. Dysponując środkami pieniężnymi, w przedsiębiorca może oferować klientom dłuższe
terminy płatności. W efekcie staje się konkurencyjny
– 8,4%, nie obciąża budżetów firmy, nie powoduje dodatkowego zadłużenia.
– 5,5%, nie komplikuje relacji z klientam (faktoring cichy).
– 3,3%, umożliwia nabycie towarów za gotówkę, często z rabatami i zniżkami.

Zwróćmy uwagę na to, że tylko 8,4% przedsiębiorców mikro, małych i średnich firm docenia faktoring
dlatego, że nie powoduje dodatkowego zadłużenia Faktura za usługę czy produkt już sprzedany staje
się zabezpieczeniem transakcji.
Eksperci uważają, że w przyszłości To właśnie faktoring zdominuje kredyty bankowe kropka kredyty
wymagają spłaty comiesięcznych rat, drożeją. Faktoring natomiast to jednorazowy koszt. Efaktoring
daje możliwość natychmiastowej wymiany faktur na gotówkę. Wierzyciel nie musi czekać na płatność
od kontrahenta. Nie musisz się zadłużać. Faktoring może zapobiec za torom finansowym w
gospodarce.

Szukasz wirtualnego biura? Zerknij na strony naszych partnerów!

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Szukasz czegoś we Wrocławiu?

Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *