Utrudnianie kontroli to duży błąd !

Utrudnianie kontroli to duży błąd ! – Czytając nasze poprzednie artykuły o kontroli skarbowej w firmie zapewne zauważyli Państwo, że kontrolujący mają dość duże możliwości i uprawnienia. Mogą przesłuchiwać świadków i pracowników oraz osoby współpracujące z kontrolowanym przedsiębiorcą. Utrudnianie kontroli to duży błąd ! W tym artykule pokażemy Ci jakie grożą za to konsekwencje.

Artykuł 262 paragraf pierwszy, mówi o tym, że nie masz prawa bezzasadnie odmówić przedstawienia dokumentów objętych kontrolą. Mówimy tu o księgach podatkowych czy fakturach zakupu oraz ich tłumaczeniach. Warto wiedzieć, że karana jest również zwłoka w przedłużeniu dokumentów. Kara porządkowa za utrudnianie kontroli to 3.000 złotych.

Interesuje was tematyka wirtualnych biur? Zerknijcie tutaj – Wirtualne Biura

Co na temat utrudniania kontroli mówi kodeks karno skarbowy ?

Spójrzmy co na temat utrudniania kontroli mówi kodeks karno skarbowy.

§ 1. Kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub czynności audytowych udaremnia, lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, w szczególności kto wbrew żądaniu tej osoby nie okazuje księgi lub innego dokumentu dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej, lub księgę, lub inny dokument niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznymi, ukrywa lub usuwa, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Utrudnianie kontroli to duży błąd !

Warto podkreślić, że udaremnianie kontroli to dość rzadkie przypadki. W praktyce znacznie częściej spotykamy się z utrudnieniami. Są to tak zwane wypadki mniejszej wagi, a te spotykają się z łagodniejszymi sankcjami.

Przeczytaj też: Kiedy kontrola bez zapowiedzi?

Utrudnianie kontroli to duży błąd ! –

Ile wynosi grzywna ?

Organ podatkowy za podejmowanie czynności utrudniających kontrolę, może nałożyć grzywnę. Granica stawki dziennej za przestępstwo skarbowe wynosi 100,33 zł -40.132 zł. Co więcej minimalna grzywna za tego rodzaju przestępstwo wynosi 1.003,30 zł. Urząd nie może jednak przekroczyć kwoty 28.895.040 zł. Wyjaśniamy, że urząd skarbowy dysponuje takim instrumentem jak wyrok nakazowy. W takim wypadku decyzja zapada bez udziału stron a wydanie wyroku nie poprzedza rozprawa. Na mocy wyroku nakazowego organ podatkowy, może nałożyć na nas sankcję wysokości od 1.003,30-8.026.400 zł. Ustanowione też sankcje pieniężne za wykroczenia skarbowe minimalna grzywna to 301 zł zaś grzywna maksymalna wynosi 60.200 zł. Możemy dostać także mandat karny, który może wynieść od 301 zł do nawet 15.050 zł

Jak widać kary zarówno za przestępstwa jak i wykroczenia skarbowe mogą być bardzo dotkliwe dlatego nie warto podejmować działań utrudniających urzędnikom kontrolę. Co więcej Jeżeli podejrzewamy ,że kontrola może wykryć jakąś nieprawidłowość, zdecydowanie lepiej złożyć korektę deklaracji. O tym jak złożyć taką właśnie korektę opowiemy w innym artykule

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Kraków – Wirtualne Biuro Kraków

Wrocław – Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *