Kontrola skarbowa - Poznaj swoje obowiązki

Kontrola skarbowa – Poznaj swoje obowiązki Dla każdego przedsiębiorcy kontrola skarbowa to bardzo stresujący moment. Na pewno będzie Ci łatwiej, gdy poznasz wszystkie swoje obowiązki. Zapobiegnie to niedomówieniom i niezamierzonym uchybieniom. Dlatego zachęcamy byś przeczytał ten artykuł

Po pierwsze prowadź książkę kontroli

Prowadzenie „książki kontroli” znalazło swoje umocowanie w przepisach Prawa przedsiębiorców konkretnie w art. 57 tej ustawy. Książka kontroli zawiera wpisy informacje o tym jaki organ i kiedy przeprowadził kontrolę w naszej firmie. Ponad to znajdziemy tam też informacje o zakresie kontroli oraz o osobach upoważnionych do jej przeprowadzenia. Co ważne brak książki kontroli narazi cię na konsekwencje finansowe. Mówi o tym kodeks karny skarbowy.

Czy wiesz, że książkę kontroli możesz prowadzić nawet w zwykłym zeszycie ?

Ważne jest, by znalazły się tam wszelkie niezbędne informacje. Co więcej jeśli zdecydujesz się na formę elektroniczną sam musisz pamiętać o wpisach do niej. Do książki w tradycyjnej formie wpisów dokonuje kontrolujący.

Kontrola skarbowa - Poznaj swoje obowiązki

Przepisy nie określają także, jak długo należy taką książkę archiwizować. Praktyka pokazuje jednak, że warto ją przechowywać jak najdłużej, bo wtedy sami widzimy jak często dany organ kontroluje nasze przedsiębiorstwo i czy nie przekracza w tym zakresie swoich uprawnień. Co ważne, zniszczenia książki kontroli nie uzasadnia także upływ terminu zobowiązań podatkowych, czyli 5 lat.

Kontrola skarbowa – Poznaj swoje obowiązki –

Jakie jeszcze masz obowiązki ?

Masz obowiązek przede wszystkim udostępnić wszelkie dokumenty, wchodzące w zakres kontroli, o które prosi urzędnik. Dotyczy to także tłumaczeń dokumentów niesporządzonych w języku polskim. Co ważne kontrola może być nagrywana, a dokumenty objęte kontrolą fotografowane. Musisz zgodzić się na nieodpłatne utrwalanie obrazu i dźwięku. Masz również obowiązek udzielić kontrolującym wszelkich niezbędnych wyjaśnień. Pamiętaj, że działa to na Twoją korzyść, współpraca z kontrolującymi skraca czas jej trwania. Przepis 287 Ordynacji podatkowej mówi o tym, że kontrolującym należy zapewnić odpowiednie warunki pracy. Jeśli jest to możliwe zapewnij urzędnikowi samodzielne pomieszczenie, gdzie będzie miał łatwy dostęp do kontrolowanych dokumentów. Ponad to warto też oddelegować pracownika, który zapewni właściwą komunikację pomiędzy kontrolującym, a Tobą

Kontrola skarbowa - Poznaj swoje obowiązki

O czym jeszcze warto pamiętać ?

Osoba kontrolująca ma prawo wstępu na Twoją posesję również do mieszkania – Jeśli dokonuje oględzin lokalu

Przeczytaj też: Kiedy kontrola bez zapowiedzi?

Kontrolujący ma również, prawo poprosić o okazanie majątku objętego kontrolą. Ponad to pamiętajmy, że na potrzeby kontroli urzędnik ma prawo legitymować pracowników Twojej firmy i zadawać im pytania. Co więcej ma prawo do zbierania wszelkich dowodów.

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Kraków – Wirtualne Biuro Kraków

Wrocław – Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *