samowola urzędnicza

Jak sobie radzić z samowolą urzędniczą ?- Jak już zauważyliśmy w poprzednich artykułach urzędnicy dysponują szerokim zakresem uprawnień. Pamiętajmy jednak, że nie jesteśmy bezbronni. Ustawa Prawo Przedsiębiorców w artykule 59 ust. 1 mówi o możliwości wniesienia sprzeciwu.

Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci jeśli uważasz, że:

– organ kontrolujący nie powiadomił Cię należycie o zamiarze wszczęcia kontroli.

– urzędnik przystąpił do czynności, ale nie okazał legitymacji służbowej i upoważnienia

– masz zastrzeżenia co do sposobu przeprowadzania czynności

– urzędnik przekracza przedmiotowy zakres kontroli

– w tym samym czasie organy chcą podjąć więcej niż jedną kontrolę w Twojej firmie

– przekroczono czasowy  limit trwania wszystkich kontroli

– urzędnicy przystąpili do czynności ignorując Twoją nieobecność firmie, dotyczy to także nieobecności pracownika, którego upoważniłeś.

Jak sobie radzić z samowolą urzędniczą ?

Jak skutecznie wnieść sprzeciw

Sprzeciw należy wnieść do organu, którego sprzeciw dotyczy. Wnosimy, go na piśmie w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli lub od momentu, gdy uważamy, że zachodzi taka konieczność. Ponad to pamiętajmy, że o wniesieniu sprzeciwu należy także na piśmie zawiadomić osoby kontrolujące.

Interesuje was tematyka wirtualnych biur? Zerknijcie tutaj – Wirtualne Biura

Czym skutkuje wniesienie sprzeciwu ?

Nasz sprzeciw automatyczne wstrzymanie wszelkich, czynności, których ten sprzeciw dotyczy. Co ważne kontrolujący ma obowiązek powstrzymać się od dalszych działań tuż po doręczeniu sprzeciwu. Co więcej nasz sprzeciw powoduje także wstrzymanie biegu czasu trwania kontroli. Organ kontrolny ma 3 dni robocze na rozpatrzenie sprzeciwu. Wydaje postanowienie o wstrzymaniu czynności kontrolnych lub wznawia kontrolę. Jeżeli organ nie zdąży rozpatrzyć sprzeciwu w ciągu trzech dni roboczych, oznacza to, że automatycznie odstępuje od dalszych czynności.

Jak sobie radzić z samowolą urzędniczą ?

Warto wiedzieć, że nie zawsze przysługuje nam prawo do wniesienia sprzeciwu. Mówimy tu oczywiście o sytuacjach, gdy kontrola ma zapobiec popełnieniu przestępstwa. Wtedy nie mają zastosowania przepisy ani o wcześniejszej zapowiedzi kontroli, ani o tym że nie przeprowadza się jednocześnie kilku kontroli. Co więcej kontrolowany przedsiębiorca nie musi być obecny w trakcie podejmowanych czynności. Urzędnicy mają jednak prawo do zabezpieczenia dokumentów, które budzą ich wątpliwości

Przeczytaj też: Jak Polacy oceniają polską służbę zdrowia po pandemii

Jak sobie radzić z samowolą urzędniczą ? – Co robić jeśli organ kontrolujący nie uznał Twojego za zasadny ?

W takiej sytuacji należy wnieść zażalenie do organu wyższej instancji. Zażalenie wnosimy za pośrednictwem organu kontrolującego w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania postanowienia o ponownym wszczęciu kontroli. Warto pamiętać, że wniesienie zażalenia także wstrzymuje czynności kontrolne. Zażalenie wnosimy do dyrektora Izby skarbowej.

Szukasz wirtualnego biura? Zerknij na strony naszych partnerów!

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Szukasz czegoś we Wrocławiu?

Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *