podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości -Jeśli planujesz kupno mieszkania, garażu czy działki, Musisz liczyć się z obowiązkiem opłaty podatku od nieruchomości. Obowiązek ten zaistnieje także po wybudowaniu domu czy budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej. Podatek od nieruchomości zapłacisz jako właściciel czy też jako użytkownik wieczysty. Obowiązuje także posiadacza nieruchomości lub jej części, które są własnością Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego.

Kiedy powstanie i wygasa obowiązek podatkowy?

Podatek od nieruchomości zapłacisz od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym wszedłeś w
władanie nieruchomością. Jeżeli budynek już istniał, to obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia
roku następującego po roku rozpoczęcia jego użytkowania. Obowiązek podatkowy wygasa natomiast
upływem miesiąca, kiedy ustały okoliczności własności.

Przeczytaj też: Popularność wirtualnych biur podczas i po pandemii

Czynności i dokumenty

Jako podatnik od nieruchomości musisz złożyć deklarację do wójta burmistrza czy prezydenta miasta.
Zależy to od położenia nieruchomości wzór formularza dyktuje Rozporządzenie Ministra Finansów.
Obiekt może być współwłasnością osoby fizycznej oraz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
czy spółki. W takim przypadku to osoba fizyczna składa deklarację na podatek i opłata go na zasadach
obowiązujących osoby prawne. Złożenia informacji o Nieruchomości oraz deklaracji na podatek
wymaga się również od tych podatników, którzy korzystają ze zwolnienia na podstawie ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych. Osoby fizyczne mają na to 14 dni, natomiast osoby prawne,
organizacje czy spółki nieposiadające osobowości prawnej deklaracje składają do 31 stycznia roku
podatkowego. Deklaracja oraz informacje możesz składać przez internet.

Podatek od nieruchomości

Stawki podatku

Wysokość podatku od nieruchomości określa uchwała rady gminy. Przewiduje też górne granice
stawek. Wynikają one bowiem z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości

Ustawodawca przewidział prawne zwolnienia od podatku od nieruchomości. Obejmują one między
innymi:

 • Grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków – warunkiem jest ich konserwacja.
 • Nieruchomości na potrzeby działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty i wychowania,
  nauki, kultury fizycznej i sportu.
 • Grunty na obszarach objętych ochroną ścisłą.
 • Nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione.
 • Obiekty gospodarcze (na przykład altany działkowe) o powierzchni do 35m które stanowią
  infrastrukturę ogrodową.
 • Uczelnie i instytuty badawcze (bez działalności gospodarczej).
 • Żłobki i kluby dziecięce.
 • Zakłady pracy chronionej, zakłady aktywności zawodowej.
 • Przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego.
 • budynki gospodarcze służące działalności leśnej lub rybacki, wyłącznie rolnej czy specjalnej produkcji rolnej
Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości – Pozostałe zwolnienia

Inne zwolnienia od podatku od nieruchomości Mogą zaistnieć na mocy uchwały Rady Gminy. Inne
przepisy w obowiązujące w Polsce nadają zwolnienia i ulgi kościołom i związkom wyznaniowym.

Kiedy i jak płaci się podatek?

Obowiązujący podatek płacą:Osoby fizyczne: czterech ratach do 15 marca, do 15 maja, do 15 września i do 15 listopada roku podatkowego.Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (w tym spółki) zapłacą podatek proporcjonalnych latach do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia. Jeśli podatek nie przekracza 100 zł, zapłacimy, go do 15 marca.

Szukasz wirtualnego biura? Zerknij na strony naszych partnerów!

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Szukasz czegoś we Wrocławiu?

Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *