O bezrobociu w Polsce

Słuchając wypowiedzi naszych przedstawicieli władzy, którzy mówią bezrobociu w Polsce, nie będzie przesadą, jeśli powiem, z likwidacja nadmiernego bezrobocia jest priorytetem dla rządu. Przy dobrej koniunkturze, jaka panowała do tej pory, nie jest zbyt trudno o minimalizowanie bezrobocia. Tak niskiego nie notowano od ponad 30 lat.
Pani minister rodziny i Polityki Społecznej w sierpniu 2022 roku ogłosiła, że stopa bezrobocia z 4,9% w
czerwcu i lipcu spadła do 4,8% w sierpniu bieżącego roku. Zaraz za tą informacją pojawiły się dane
głównego Urzędu Statystycznego, z których wynika, że w sierpniu bieżącego roku 806,9 tysiąca osób
bezrobotnych było zarejestrowanych w urzędach pracy wobec 810,2 tysiąca w lipcu bieżącego roku.
Niskie bezrobocie w sierpniu 2022 roku

O bezrobociu w Polsce –

Punkt widzenia Konfederacji Lewiatan

Ekonomiści Konfederacji Lewiatan oszacowali, że do końca tego roku bezrobocie spadnie do 4,5% ale
dalszych spadków nie przewidują. Powodem są czynniki sezonowe, ale także pogarszająca się
koniunktura polskich firm. Pani minister rodziny i Polityki Społecznej cieszy się z osiągnięcia takich
wyników Tym bardziej, że są lepsze niż szacowano wcześniej. Według pani minister nie jest to tylko
efekt sezonowości wynikający z większej liczby ofert pracy w okresie letnim. „Historycznie niski
wskaźnik”to przede wszystkim efekt działań rządu. Pani miejsce wskazywała na czynniki wsparcia firm
podczas pandemii, aby przedsiębiorcy Nie musieli zwalniać pracowników. Rządowi zależało,”by
ochronić jak najwięcej miejsc pracy”. Priorytetem rządu jest także ochrona najmniej zarabiający. Pani
minister ogłosiła, że wynikiem tych starań będzie podwyżka najmniejszych pensji O 590 zł w lipcu
2023 roku. Tegoroczny poziom to 3010 zł.

Przeczytaj też: Ile firmy pożyczają w bankach?

Sytuacja według ekonomistów w banku PKO

Przypomnijmy, że ekonomiści banku PKO prognozowaniu wskaźniki bezrobocia 4,8% na sierpień
bieżącego roku i ten wskaźnik został osiągnięty. Ale, jak mówią, dalszego spadku nie przewidują.
Powodem jest oczywiście sezonowość prac. Wraz z końcem lata ustają niektóre pracę, a zimą
Wskaźnik bezrobocia jest zwykle o 0,5% wyższy. Można więc założyć, że z końcem bieżącego roku
wskaźnik bezrobocia sięgnie do 5,3 -5,4%. Jako inny powód podają możliwość pogarszania się
koniunktury film.na to wskazują dane GUS, według których wiemy nie są zainteresowane większym
zatrudnieniem, ale gotowe są do zwalniania, jeśli zajdzie potrzeba. Jak oceniają ekonomiści banku
PKO Polski Rynek pracy jest dość mocny i odporny na spowolnienie. Może się jednak pogłębić
bezrobocie. Przyczyną tego będą nowe cenniki na przykład energii elektrycznej. Pojawić się może
zagrożenie utratą rentowności przez firmę kropka pocieszeniem jest, że nie przewidują dużego
wzrostu bezrobocia. Nie wróci ona do stanu z początków XXI wieku, jak na przykład inflacja. Jesienią
2023 roku może osiągnąć 6%.

O bezrobociu w Polsce

O bezrobociu w Polsce –

Sytuacja według Konfederacji Lewiatan

Eksperci Konfederacji Lewiatan, szacując bezrobocie w Polsce, zwracają uwagę na jeszcze inne
czynniki. Oni także prognozują stopę bezrobocia 4,5% na koniec 2022 roku. Jednakże według nich
faktycznie Bezrobocie jest zapewne niższe. Polacy są zapobiegliwy i duża liczba osób rejestruje się w
urzędach pracy po to, aby objęło ich ubezpieczenie zdrowotne. To oczywiście sztucznie zawyża
wskaźnik bezrobocia. Inny problem, rzutujące na obraz bezrobocia w Polsce, eksperci Lewiatana
upatrują w sposobie jego obliczania przez Główny Urząd Statystyczny. To pozostaje dla nich
tajemnica. Zwrócili bowiem uwagę na fakt, że od lutego tego roku, od początku wojny na Ukrainie,
wielu Ukraińców w wieku produkcyjnym zamieszkało w Polsce. Wielu z nich podjęło pracę i myśli o
stabilizacji.

O bezrobociu w Polsce

Pracownicy Lewiatana przypuszczają, że”dane GUS pokazują, że raczej szacunki dotyczące
liczby osób aktywnych zawodowo nie uwzględniają pracowników z Ukrainy „. Eksperci uważają, że w
następnych miesiącach duży wpływ na poziom bezrobocia będzie miała właśnie rejestracja w
urzędach pracy. Emigranci z Ukrainy, Szukając zatrudnienia, niechętnie Korzystając z urzędu w pracy.
To zapewne będzie skutkować ukrytym bezrobocia. Deklaracje przedsiębiorców jednak są jasne. Jeśli będą musieli zadbać o rentowność swoich firm, aby nie ogłosić upadłości, wstrzymają zatrudnienie
nowych pracowników lub zmniejszoną kadrę pracowniczą. Pierwszymi którzy stracą władze, będą
właśnie Ukraińcy.

Jeśli szukacie wirtualnego biura zerknijcie na strony naszych partnerów!

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Kraków – Wirtualne Biuro Kraków

Wrocław – Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *