Ile firmy pożyczają w bankach ?

Ile firmy pożyczają w bankach ? – Na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego (NBP) bardzo dynamicznie rosną kredyty korporacyjne. Obecnie są one wiodącą się napędową wzrostu biznesu bankowego. W końcu sierpnia2022 roku wartość udzielonych kredytów wynosiła około 1.22 biliona złotych. W stosunku do sierpnia ubiegłego roku to wzrost o 1,2%, a niemal 4,5% rok do roku tak dużej dynamiki nie notowano od marca 2012 roku. Z danych NBP widać, że to korporacje więcej korzystają z kredytów bankowych, natomiast coraz mniej zaciągają klienci detaliczni. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się kredyty operacyjne. W dużych przedsiębiorstwach to wzrost o około 55% rok do roku. Małe i średnie firmy w tym rozrachunku mają swój udział w 20%. Rośnie również wartość finansowania dla inwestycji. Przy nadchodzącym spowolnieniu może się to wydawać co najmniej zaskakujące. Firmy jednak patrzą w przyszłość.

Ile firmy pożyczają w bankach ?

Mając na uwadze zmniejszone dostawy surowca i ciągle rosnącą inflację,
zwiększają swoje zapasy. Zatem wzrost cen zwiększa wartość potrzebnego kapitału obrotowego.
Przedsiębiorcy, planując przyszłe inwestycje, mają na uwadze fakt, że chociaż oprocentowanie
kredytów korporacyjnych mocno wzrosło Za przyczyną podwyżek stóp procentowych , to jednak
nadal jest niższe niż inflacja. Takie działania, według analityków, są metodą na zapobieżenie zastoju w
przyszłości, przygotowanie się do walki z inflacją w następnych kwartałach przez przedsiębiorców.
Jaka przyszłość w temacie kredytów? Słaby proces gospodarczy, a do tego ograniczenie popytu
konsumpcyjnego może spowolnić aktywność przedsiębiorców. Jednak analitycy uważają, że
zapotrzebowanie na kapitał obrotowy powinno się zwiększać – mimo dwucyfrowe inflacji – nie może
osiągnąć wzrost o 13% w całym kraju.

Przeczytaj też: Sytuacja sektora magazynowego/2022/10/22/sytuacja-sektora-magazynowego/

Popyt na kredyty korporacyjne

W 2022 roku, mimo niesprzyjających okoliczności dla gospodarki, jest ogromne zainteresowanie na kredyty korporacyjne kropka przyszły rok nie rokuje poprawy w gospodarce, nastąpi pogorszenie koniunktury. Jednakże inwestorzy już dziś patrzę na zieloną transformację. Uważają, że musi ona przyspieszyć w sytuacji zwłaszcza kryzysu energetycznego. Ten przyszłościowy proces ma i będzie miał wpływ przede wszystkim na dalszy popyt na kredyty korporacyjne, bankowe. Przewidywania polskich przedsiębiorców są uzasadnione. Przypomnijmy że „Fit for fifty 55” ma w swym założeniu zwiększenie udziału OZE w energetyce. To założenie przewiduje wzrost zielonej transformacji do 50% w 20 2030 roku. Natomiast do 70% w 2050 roku. Dla naszego kraju to gigantyczne przedsięwzięcie. Zaangażuje niemal wszystkie branże i sektory rynku kropka także klient detaliczny będzie musiał świadomie włączyć się w te przemiany i zainwestować we własną transformację, pompy ciepła czy fotowoltaikę.

Ile firmy pożyczają w bankach ?

Olbrzymia luka finansowania

Koszty zielonej transformacji będą wymagały 300 –350 miliardów euro tylko do 2030 roku, a już dziś wiadomo, że luka finansowania przypadająca na sektor bankowy wynosi 250 minus 300 miliardów euro.

Ile firmy pożyczają w bankach ? –

„Mali” pożyczają mniej

Warto jeszcze wspomnieć o kredytach dla mikro-przedsiębiorców. Od kilku miesięcy zauważalny jest w tym segmencie wyraźny spadek w sprzedaży produktów inwestycyjnych, jaki obrotowych w sierpniu bieżącego roku ilość kredytów inwestycyjnych dla tych firm spadła aż o 43% a obrotowych o 22% rok do roku.

Szukasz wirtualnego biura? Zerknij na strony naszych partnerów!

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Szukasz czegoś we Wrocławiu?

Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *