magazyn

Sytuacja sektora magazynowego I-IV kwartale 2022 – Mimo wysokiej i wysokich stóp procentowych sektor magazynowy jest nadal w dobrej kondycji. Tak korzystną sytuację wywołuje stałe popyt najmu, nakręcany szeroko rozumianym e-commerce i logistyką. Wielu najemców przecinek z powodu braku powierzchni od zaraz woli nowe kontrakty, ale są i tacy, którzy wydłużają procesy decyzyjne. Warto zaznaczyć, że wydłużone procesy budowlane spowodowały dłuższe okresy najmu, a co za tym idzie spadek pustostanów do poziomu 3,4%.

Gospodarka Polska w drugim kwartale 2022 roku

Względy geopolityczne, inflacja i wysokie stopy procentowe spowodowały spadek kondycji polskiej gospodarki. W drugim kwartale 2022 roku Nastąpił spadek PKB o 2,3% w stosunku do pierwszego kwartału bieżącego roku

Przyczyna leży w mniejszych inwestycjach i mało korzystnych warunkach kredytowych (rosnące stopy procentowe).

Koniunktura gospodarki spada. Związana jest przecież z rosnącą inflacją, która w czerwcu według Eurostatu wyniosła 14,2%. A według GUS 15,5%. Skok inflacyjny powodowany jest przede wszystkim cenami paliw ( +10%) oraz ciągle rosnącymi cenami żywności. Dodajmy do tego niski poziom zamówień, który jest efektem zmniejszającej się konsumpcji przy wysokiej inflacji. To wszystko rzutuje na produkcję firm, który ograniczają swoją produktywność.

Popyt w sektorze magazynowym

Jak już zostało wspomniane, sektor magazynowy nie narzeka na popyt swych powierzchni. Drugi kwartał 2022 roku odnotował popyt brutto na 3,7 miliona metrów kwadratowych kropka porównując go z pierwszym kwartałem 2021 roku, był wyższy o 12%. Nowe umowy stanowiły aż 68% całego popytu. To wciąż efekt dobrych wyników e-commerce i firm logistycznych, ale też zmian w dostawach w skali światowej i przekierunkowaniu dystrybucji do Polski z Ukrainy dotkniętej wojną. W pierwszym półroczu 2022 roku największym popytem cieszyły się powierzchnie magazynowe na Górnym Śląsku – to ponad 700 tys. m².

Region Warszawy wynajmował 600 tys. m², a Poznania 500 tys. m². Te trzy ośrodki odpowiadały za 50% całego pobytu w Polsce. Za nimi uplasowały się:

  • Polska centralna – nieco ponad 400 tys. m²
  • Dolny Śląsk – 400 tys. m²
  • Trójmiasto – 300 tys. m²
  • Polska Zachodnia 290 tys. m²
  • Małopolska poniżej 180 tys. m²

Analitycy przewidują małe wyhamowanie Na tym rynku w drugim półroczu. Głównym czynnikiem będzie ograniczona liczba inwestycji, gdyż firmy zaczynają oszczędzać, podobnie jak konsumenci.

Sytuacja sektora magazynowego I-IV kwartale 2022

Podaż

Mimo wielu trudności, z jakimi boryka się obecnie Polska gospodarka, sektor magazynowy wciąż powiększa swoją powierzchnię magazynowo – produkcyjną. W samym tylko drugim kwartale 2022 roku Rynek ten wzbogacił się o 700,5 tys.m². To jest wzrost o 63% w porównaniu z drugim kwartałem 2021 roku. Liderem jest tu rynek poznański, dostarczył niemal 333 tys.m² nowej powierzchni.Za Poznaniem znajdują się regiony:

  • Polska Centralna – niemal 329 tys.m²
  • Górny Śląsku – ponad 295 tys.m²

Przeczytaj też – Brexit a cło

Efekt jest imponujący. W końcu II kwartału 2022 roku nastąpił wzrost o 25% powierzchni magazynowej. Całkowity zasób nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce to niemal 27 mln m². Mimo trudności ciągle trwa dobra passa, ciągle trwa aktywność deweloperów w realizowaniu inwestycji magazynowo- przemysłowych. Dowodem są nowe projekty w budowie:

  • rynek górnośląski – ponad 887 tys.m²
  • Polska Zachodnia niemal 801 tys.m²
  • rynek warszawski prawie 727 tys..m²

Systematycznie wzrasta też podaż na mniejszych rynkach regionalnych ( Szczecin, Polska Wschodnia, Kielce, Opole,Radom)

Sytuacja sektora magazynowego I-IV kwartale 2022

Pustostany

Rekordowa liczba powierzchni magazynowych.nie zaspakaja jednak wszystkich potrzeb. W końcu czerwca bieżącego roku była wysoce ograniczona. Tylko 3,4% powierzchni pozostała niewynajęta. Wszystkie główne rynki poziom pustostanów miały bardzo niski, np. Poznań 2,3%, a Górny Śląsk 4,6%. Jedynie w Szczecinie dostępnych było 5% powierzchni

Sytuacja sektora magazynowego I-IV kwartale 2022 –

Stawki czynszów

Wzrost opłat to utrzymujący się trend w każdej dziedzinie gospodarki polskiej. Tak jest i w sektorze magazynowym. Najwyższe ceny kształtują się tu zwłaszcza w nowych projektach, obciążonymi wysokimi kosztami budowy. W tym roku stawki czynszów wzrosły średnio o 0,2 do 0,5 euro/m². W Krakowie natomiast stawki wahają się w granicach 4,7 – 6,0 euro/m².

Jeśli szukacie wirtualnego biura zerknijcie na strony naszych partnerów!

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Kraków – Wirtualne Biuro Kraków

Wrocław – Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *