Czym jest Zielona Księga Unii Europejskiej

Czym jest zielona Księga Unii Europejskiej? Komisja Europejska w swoich działaniach na rzecz partnerstwa Publiczna prywatnego skupia się na zapewnieniu podmiotom prywatnym otwartego dostępu do zadań publicznych ważnym dokumentem poruszającym tematykę partnerstwa publicznego prywatnego w ramach Unii Europejskiej jest tak zwana zielona księga, która powstała w listopadzie 2004 roku. Poruszona w niej problematykę kontraktów publicznych i koncesji a także aspekty wyboru instytucjonalnej formy partnerstwa. Poruszona także kwestie wyboru właściwego partnera prywatnego. Zielona Księga obejmowała również zagadnienia związane z zakresem projektu, powoływanie spółek publiczno-prywatnych, ale także kwestie związane z tym w jaki sposób podmiot publiczny może kontrolować swojego prywatnego
partnera.

Czym jest zielona Księga Unii Europejskiej?

Czytaj też: Przekształcam JDG w spółkę z o.o.

Jeśli dotyczą Cię te kłopoty zapewne szukasz oszczędności. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Szerokie konsultacje na temat Partnerstwa Publiczno – Prywatnego

Ze względu na szeroką gamę zagadnień jakie poruszała Zielona Księga zdecydowano się na szeroko zakrojone konsultacje. Wzięły w nich udział rządy i poszczególne ministerstwa z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Konsultacje pozostały również otwarte dla innych organów indywidualnych. Konsultacje ujawniły istotne bariery dla prawidłowego funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego. Przede wszystkim zwrócono uwagę na brak przepisów regulacyjnych w zakresie wyboru partnera prywatnego w przypadku koncesji. Podmioty prywatne wskazały też na fakt, że kwestia
spornych podmiot publiczny jest faworyzowany w postępowaniach przed sądem państwowym. Wskazano również na brak uczciwej konkurencji w procedurze wyboru
partnera prywatnego. Zgodnie z zieloną księgą władze które angażują się w poprawnie skonstruowane partnerstwo, mogą osiągnąć liczne korzyści przyspieszenia procesów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury, szybsze wdrożenie projektów, redukcję całkowitych kosztów przedsięwzięcia, motywację do sprawniejszej realizacji działań, polepszenie jakości usług świadczonych w ramach partnerstwa publicznego prywatnego. Natomiast do istotnych wad PPP zaliczyć należy zagrożenie korupcją oraz wyższy koszt pozyskania kapitału przez podmioty prywatne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *