Korekta deklaracji podatkowej

Korekta deklaracji podatkowej – Często bywa, że kontrola podatkowa wykryje nieprawidłowości w rozliczeniu firmy z fiskusem.
Aby uniknąć przykrych konsekwencji, podatnik, po zakończeniu kontroli, powinien dokonać korekty tych
rozliczeń. Korekta musi dotyczyć okresu objętego sprawdzeniem przykład korektę pit-36, CIT8 czy
deklaracji Vat-7, w zależności Co było przedmiotem kontroli.
Kontrolujący, o możliwości złożenia korekty, powiadomić przedsiębiorcom w protokole kontroli.
Jednocześnie protokół musi zawierać stosownym pouczenie. Wynika to z art. 290 paragraf 2
punkt 7 Ordynacji podatkowej.

Pamiętajmy, że nasza korekta musi usunąć wszystkie uchybienia, jakie stwierdził kontrolujący.
Tylko w ten sposób unikniemy wszczęcia po kontrolnego postępowania podatkowego. Nasze
skorygowanie deklaracji składamy w deklaracji korygującej. Jeszcze do niedawna artykuł 81
paragraf 2 Ordynacji podatkowej wymagał od podatnika dołączenia do deklaracji korygującej
pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty. Obecnie takiego wymogu już nie ma.

Korekta deklaracji podatkowej

Korekta deklaracji podatkowej –

Obniżone odsetki za zwłokę

Pamiętajmy, że składając korektę, możemy na tym skorzystać. Będzie ona miała wpływ na
wysokość odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Obowiązujące przepisy mówią, że jeśli
złożymy deklarację korygującą i w ciągu 7 dni od jej złożenia dokonamy wpłaty zaległości, to
możemy uzyskać obniżoną stawkę odsetek za zwłokę od tej zaległości. Obniżone odsetki mogą
sięgać nawet 50% stawki podstawowej.
Jest jednak ważny warunek. Korektę Musimy złożyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia upływu
terminu do złożenia deklaracji pierwotnej. Mówi o tym artykuł 56A paragraf 1 Ordynacji
podatkowej.

Przeczytaj też: Co jeszcze warto wiedzieć o kontroli skarbowej ?

Kiedy otrzymamy obniżone odsetki?

Niestety, prawo do obniżonych odsetek, w dużej mierze uzależnione jest od naszej czy czujności i
samokontroli, nie będziemy mogli z niego skorzystać, jeśli:

  1. Korektę deklaracji złożymy po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli
    podatkowej albo po zakończeniu kontroli, jeśli nie stosuje się zawiadomienia.
  2. Korektę złożymy w wyniku czynności sprawdzających. Wniosek jest prosty. Uchybienia w rozliczeniu podatkowym musimy dostrzec sami i skorygować je w ciągu sześciu miesięcy od złożenia deklaracji pierwotnej. Korekta nie może być bowiem efektem działań kontrolnych. Taka korekta nie daje nam prawa do obniżonej stawki odsetek za zwłokę.

Interesuje was tematyka wirtualnych biur? Zerknijcie tutaj – Wirtualne Biura

Korekta deklaracji podatkowej

Korekta deklaracji podatkowej –

Sankcje za zwłokę

Za zwłokę od zaległości podatkowych grożą nam sankcje taką sankcją jest podwyższona stawka
odsetek w wysokości 150% stawki podstawowej. Taka stawka naliczona nam będzie od
zaległości podatkowych w wypadku akcyzowym i VAT. Tych 150% karnych odsetek, jak
wspomniano wcześniej, naliczone będzie gdy korektę dokonamy po otrzymaniu zawiadomienia o
zamiarze wszczęcia kontroli lub po jej zakończeniu.
Sankcję podwyższonej stawki odsetek za zwłokę zapłacimy wtedy, gdy kwotę zobowiązania
podatkowego zaniżymy o ponad 25% kwoty należnej i będzie ona wyższa niż pięciokrotna
wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, które obowiązuje w dniu następnym po dniu
upływu terminu płatności lub zwrotu zobowiązania

Szukasz wirtualnego biura? Zerknij na strony naszych partnerów!

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Szukasz czegoś we Wrocławiu?

Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *