Czy poprawię deklarację w trakcie kontroli ?

Czy poprawię deklarację w trakcie kontroli ? – W przypadku uchybień w deklaracji podatkowej mamy prawo złożyć jej korektę. – O czym pisaliśmy w poprzednim artykule. – „Korekta deklaracji podatkowej
Jednak nie zawsze taka korekta da nam oczekiwane skutki. Korekta błędów nie jest bowiem możliwa
w czasie, gdy trwa u nas właśnie kontrola podatkowa. Art 81B paragraf pierwszy Ordynacji
podatkowej wyklucza taką możliwość, bo ulega ona zawieszeniu na czas trwania postępowania
podatkowego lub kontroli podatkowej.
Natomiast możliwość ta przysługuje nadal po zakończeniu kontroli podatkowej lub postępowania
podatkowego, który w swym zakresie nie obejmuje decyzji o wysokości zobowiązania podatkowego.
Zatem bezskuteczne będzie, jeśli złożymy korektę w okresie zawieszenia prawa. Możemy jednak ją
złożyć w czasie od momentu otrzymania zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli do jej
wszczęcia. Datę wszczęcia kontroli wyznacza otrzymane przez nas upoważnienie do jej
przeprowadzenia.
Pamiętajmy, że mimo powyższego korektę możemy składać, chociaż trwa kontrola. Jest tylko
warunek: korekta musi odnosić się do podatków i okresów, które nie są objęte przeprowadzoną
właśnie kontrolą.

Przykład

W pierwszej firmie od trzech dni trwa kontrola podatkowa, która sprawdza prawidłowość rozliczeń
VAT za poszczególne miesiące w 2019 roku. W trakcie tej kontroli sami dopatrzyliśmy się błędów w
zeznaniu Cit za 2018 rok. Składa więc szybko korektę. Będzie ona zgodna z przepisami, ponieważ
dotyczy innego podatku i okresu niż kontrolowane przez Urząd Skarbowy.
Wróćmy jednak do deklaracji korekty o której mowa na początku artykułu. Do momentu wszczęcia
postępowania podatkowego masz prawo złożyć korektę deklaracji. Niestety trudno jednoznacznie
powiedzieć, w którym momencie według przepisów organ kontrolujący ma 6 miesięcy na podjęcie
postępowania podatkowego po zakończeniu kontroli.
Zatem organ kontrolujący może zacząć postępowanie podatkowe zaraz po kontroli. Dlatego nie
powinniśmy odkładać w czasie złożenia korekty deklaracji. Naturalnie, że nie zrobimy tego zaraz w
pierwszym czy drugim dniu po kontroli i otrzymaniu protokołu organy kontrolujące muszą zaczekać
na wszczęcie postępowania przez ustawowe 14 dni od zakończenia kontroli. Te 14 dni są właśnie dla
Ciebie. W tym czasie Możesz ewentualnie złożyć wyjaśnienia lub przedstawić swoje zastrzeżenia do
protokołu kontroli. Muszę one być respektowane przez fiskus.

Interesuje was tematyka wirtualnych biur? Zerknijcie tutaj – Wirtualne Biura

Czy poprawię deklarację w trakcie kontroli ? –

Przykład 2

Załóżmy, że w naszej firmie w 2021 roku została przeprowadzona kontrola w zakresie VAT za maj
2016 roku. Protokół pokontrolny, w którym ujawniono uchybienia w rozliczeniu z urzędem
skarbowym, otrzymaliśmy 20 lutego 2021 roku. Jednak nie zgadzamy się z ustaleniami
kontrolującego i nie składamy korekty deklaracji VAT za maj 2016 roku. Organ kontrolujący na
wszczęcie postępowania podatkowego miał czas do 20 sierpnia 2021 roku.
Warto jednak złożyć deklarację korekty, która uwzględni w całości ustalenia protokołu kontrolera
Pozwoli ona nam uniknąć ewentualnych sankcji karma skarbowych. Artykuł 16a kodeksu
karno-skarbowego mówi wyraźnie:
Jeśli więc złożymy prawnie skuteczną korektę i zapłacimy należność, nie musimy już składać
„czynnego żalu”, który przewiduje artykuł 16 kodeksu karno-skarbowego.

Złożona przez nas deklaracja korekty jednak nie gwarantuje nam ochrony przed sankcjami w VAT.
Regulacje w art 112 b ustawy o VAT mówią o sankcjach w różnej wysokości. Często wysokość tych
sankcji zależy od samego podatnika, czyli jego reakcji i stosunku po orzeczeniach kontrolnych. Sankcja
może mieć wysokość 20%, 30% i 100% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego lub zawyżenia
zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego itp.

Szukasz wirtualnego biura? Zerknij na strony naszych partnerów!

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Szukasz czegoś we Wrocławiu?

Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *