Pełnomocnik w sprawach skarbowych

Pełnomocnik w sprawach skarbowych – Jako kontrolowany podatnik masz prawo działać za pośrednictwem swojego pełnomocnika. Ustanowienie pełnomocnika ma na celu reprezentowanie przedsiębiorcy przed organami podatkowymi. Warto wiedzieć, że ustawa Ordynacja podatkowa daje możliwość wyboru jednego z kilku rodzajów takiego pełnomocnictwa.

Jakie są rodzaje pełnomocnictw

Pełnomocnik ogólny ma najszerszy zakres działania. Może reprezentować przedsiębiorcę przed organem podatkowym w trakcie trwania kontroli, we wszystkich sprawach dotyczących kontroli oraz w innych sprawach, które leżą w kompetencji urzędów skarbowych. Pełnomocnictwo składamy zwykle w formie elektronicznej, ale można też tradycyjnie na papierze. Warto wspomnieć, że pełnomocnictwo ogólne przejęło zakres uprawnień specjalnego reprezentanta.

Ponad to wyróżniamy jeszcze pełnomocnictwo szczegółowe. Ma ono nieco węższy zakres. Pełnomocnik szczegółowy reprezentuje przedsiębiorcę wyłącznie w określonej sprawie. Na przykład w przypadku kontroli rozliczeń VAT- u. Co ważne tego rodzaju pełnomocnictwo można złożyć na piśmie, elektronicznie lub także ustnie do protokołu. Idąc dalej wyróżniamy pełnomocnictwo do doręczeń. – Ma ono jeszcze węższy zakres niż dwa poprzednie. Ogranicza się jedynie do doręczania pism.

Pełnomocnictwo do doręczeń to szczególny przypadek

Przepisy mówią, że, strona ma obowiązek ustanowienia w kraju pełnomocnika do doręczeń, jeżeli nie ustanawia pełnomocnika ogólnego lub szczególnego, gdy:

1) zmienia adres miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu na adres w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej;

2) nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i składa w kraju wniosek o wszczęcie postępowania lub w kraju doręczono jej postanowienie o wszczęciu postępowania.

Pełnomocnictwo do podpisania deklaracji ustanowiono je wyłącznie w celu podpisania deklaracji podatkowej

Pełnomocnik w sprawach skarbowych

Kto może być Twoim pełnomocnikiem w sprawach podatkowych ?

Przepisy mówią, że pełnomocnikiem może być osoba pełnoletnia, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W związku z tym nie możemy udzielić pełnomocnictwa dla całego biura rachunkowego, ale dla konkretnego pracownika tego biura już tak.

Interesuje was tematyka wirtualnych biur? Zerknijcie tutaj – Wirtualne Biura

Pełnomocnik w sprawach skarbowych –Odpowiedzialność pełnomocnika

Pełnomocnik co do zasady działa w imieniu swojego mocodawcy. Pamiętajmy jednak że to podatnik sam ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania podatkowe i ustanowienie pełnomocnika niczego tutaj nie zmienia. Od tej zasady, jak można się domyślić są pewne wyjątki.

Przede wszystkim należy tutaj poruszyć kwestię rejestracji firmy do VAT. Wystarczy jeden podpis pełnomocnika pod formularzem zgłoszeniowym VAT-R i złożenie formularza w urzędzie skarbowym w Twoim imieniu jest bardzo ryzykowne dla pełnomocnika może się skończyć odpowiedzialnością majątkową w wysokości pół miliona zł. Wyjaśniamy. W związku z wyłudzeniami VAT-u i zakładaniem firm  na tak zwanego „słupa” wprowadzono bardzo rygorystyczne przepisy dotyczące odpowiedzialność pełnomocnika rejestrującego firmę do VAT-u.

Pełnomocnik w sprawach skarbowych

Na ich podstawie pełnomocnik odpowiada za długi podatkowe podatnika, którego zgłosił do VAT-u. Jaka to odpowiedzialność ? Przede wszystkim za zaległości podatkowe podatnika powstałe z tytułu czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego. Podkreślmy, że pełnomocnik odpowiada całym swoim majątkiem. Na szczególną uwagę zasługuje fakt zasady solidarności z podatnikiem

Pamiętajmy jednak, restrykcyjne zasady  odpowiedzialności pełnomocnika nie są stosowane , gdy powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z uczestnictwem podatnika w oszustwie związanym z  rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej. Umocowanie tej zasady znajdziemy w art. 96 ust. 4c ustawy o VAT.

Szukasz wirtualnego biura? Zerknij na strony naszych partnerów!

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Szukasz czegoś we Wrocławiu?

Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *