Finanse JST a Polski Ład

Finanse JST a Polski Ład Zmiany podatkowe, które wprowadził polski rząd, miały również wpływ na finanse jednostek samorządu terytorialnego. Dla mniej zorientowanych, wyjaśnijmy, że chodzi o finanse gmin, powiatów oraz województw. To właśnie samorząd terytorialny jest odpowiedzialny za jakość i dostęp do wielu usług publicznych, takich jak: szkoły, przedszkola, żłobki, dostęp do lokalnej służby zdrowia czy transportu publicznego. Od ilości pieniędzy w gminnym budżecie zależy stan naszych dróg, chodników czy dostęp do atrakcji kulturalnych zorganizowanych przez miasto.

Przeczytaj najpierw Rozwój elektromobilności w Polsce i Europie

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we Wrocławiu, Poznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu

Skąd samorząd czerpie pieniądze ?

Warto wiedzieć, że głównym źródłem dochodów samorządów są wpływy z PIT oraz CIT. Właśnie mija pierwsze półrocze obowiązywania zmian podatkowych zwanych Polskim Ładem. Jak nowe przepisy wpłynęły na kondycję finansową samorządów ? Według analityków Banku PKO jednostki samorządu terytorialnego uzyskały 170,8 mld zł dochodów, o 4,7% więcej niż w pierwszym półroczu 2021 roku. Warto jednak zaznaczyć, że Dynamika wzrostu dochodów ogółem była niższa niż w poprzednich
latach. Z przeprowadzonej analizy wynika, że najmocniej wzrosły dochody powiatów grodzkich o 5,1% i gmin o 4,8%. Spójrzmy na wykres poniżej.

Finanse JST a Polski Ład

Warto zwrócić uwagę, że dochody z podatków od osób fizycznych i prawnych, czyli PIT oraz CIT, spadły o 2,7%, jeśli przeanalizujemy je rok do roku. do 34,6 mld zł. Dodajmy, że w 1 połowie 2021 roku wzrosły o
17,1% , jeśli analizujemy je rok do roku. Wpływy z PIT spadły o 3,6% , a ich udział w
dochodach ogółem zmniejszył się do aż o 15,8% . Kolejną ważną pozycją w budżetach jednostek samorządu terytorialnego są dochody z CIT, czyli podatku od osób prawnych. Wartość ich udziału w dochodach ogółem to 4,4% dochodów. Oznacza to nieznaczny wzrost, bo tylko o 0,5% w stosunku rok do roku.

Zamknięcie półrocza na plusie ale jest jeden minus

Jak już wspomnieliśmy, samorządy zamknęły pierwsze półrocze 2022, mogąc dysponować nadwyżką budżetową, która wyniosła 14,4 mld zł. Nadwyżka operacyjna wyniosła natomiast. 20,5 mld zł. Niestety widać obniżenie wartości tych wskaźników względem pierwszego półrocza 2021 roku. W wyniku zmian w PIT obniżyły się niestety dochody własne JST. Warto tu wspomnieć, że ustawodawca zmienił sposób przekazywania samorządom udziałów w PIT i CIT. – Wpływają one do budżetów JST w 12 równych ratach, w kwotach zgodnych przewidywaniami określonymi przed rozpoczęciem roku budżetowego.

Finanse JST a Polski Ład – Jak wyglądają wydatki ?

Duży wpływ na wzrost wydatków w samorządach ma oczywiście inflacja. W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki jednostek samorządu terytorialnego wyniosły aż 156,4 mld zł, to wzrost o 11,2% w stosunku do roku 2021. Spójrzmy na wykres poniżej.

Finanse JST a Polski Ład

Największy wzrost wydatków widać w powiatach ziemskie (14,0% r/r), województwa (13,6%) i gminy
(12,7% r/r)

Szukasz wirtualnego biura? Zerknij na strony naszych partnerów!

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Szukasz czegoś we Wrocławiu?

Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *