Jak się buduje w 2022 ?

Jak się buduje w 2022 ? Branża budowlana od wielu lat była możliwie stabilna i przewidywalna. Inwestorzy, podchodząc do przetargów, Planując przyszłe zadania, mogli oszacować koszty materiałów budowlanych, czas dostaw na teren budowy czy też koszty pracownicze. To jednak już przeszłość. Jeszcze nie zamknęliśmy całkiem pandemii, nie zapomnieliśmy dwóch lockdownów a już 2022 rok przyniósł nową, ogromnie tragiczną sytuację dla całej działalności gospodarczej. Mowa oczywiście o wojnie w Ukrainie Inga lokujący inflacji. Te dwa czynniki zmieniły rynek do tego stopnia, że niemal wszyscy zastanawiają się, czy będzie czym, dla kogo i za co budować. Wielu przedsiębiorców Budowlanych boryka się już dziś z bardzo trudną sytuacją. A to nie koniec, gdyż według znawców tej branży następne miesiące będą również negatywnie wpływać na gospodarkę.

Inflacja czyni największe spustoszenie. Wystarczy spojrzeć na inwestycje wynegocjowane w latach 2018-2020. Aby je wykonać w 2022 roku inwestorzy często zmuszeni są do pracy poniżej kosztów rentowności !

Z borykają się przedsiębiorcy dla branży budowlanej?

Oto kilka przykładów:

  • Brak materiałów budowlanych; na przykład ciężko jest z zamówieniami stali
  • Ciągle rosną ceny materiałów, na przykład styropian kosztuje dziś o 30-40% więcej niż jeszcze przed rokiem. Ceny zmieniają się niemal z dnia na dzień. Utarł się zwrot” cena dnia ” kropka czyli dzisiaj, płacę określoną kwotę, które jutro może być już nieaktualna.
  • Niejasne, niespójne przepisy prawne
  • Wzrastające koszty zatrudnienia, a przy tym niedobór wykwalifikowanych pracowników.
  • Niejawność sytuacji gospodarczej , co pociąga za sobą niemożność przewidywania i kalkulacji.

takie warunki absolutnie nie pozwalają prowadzić dużych inwestycji infrastrukturalnych, nie pozwalają planować inwestycji gospodarczych. Dotyka to także poszczególnych obywateli, którzy w ramach swoich budżetów domowych, nie mogą zaplanować budowy czy remontu domu

Jak się buduje w 2022 ?

Jak się buduje w 2022 ? – Koniunktura 2022

Koniunktura na początku 2022 roku kształtowała się na poziomie zbliżonym lub niższym od tego notowanego w końcu 2021 roku dane te obejmują większość obszarów gospodarki, ale branża budowlana ma najbardziej czarną perspektywę. Te niekorzystne zjawiska obejmują produkcję budowlano-materiałową, sytuację finansową firm. Zła kondycja finansowa zmusi przedsiębiorców do ograniczenia zatrudnienia, a także do opóźnień płatnościach.

Koniunktura w sierpniu 2021 roku

Według danych Głównego Urzędu Statycznego koniunktura w sierpniu 2022 roku kształtowała się na poziomie -15,3– od lipca spadła o 0,1

jej poprawię sygnalizowało tylko 8,1% a firm, pogorszenie zaś 23,3% przedsiębiorstw. Reszta firm uznała, że nie zaznaczyła zmian. Prognoza analityków branży budowlanej nie są pocieszające. Utrzymują oni, że na rynku będzie trudniej niż w lipcu. Dotyczyć to będzie:

  • Bieżącego portfela zamówień i produkcji budowlan No materiałowej na rynku krajowym.
  • Sytuacji finansowej
  • Opóźnień płatności
  • Wzrostu cen budowlano montażowych
  • Ograniczenia zatrudnienia

6 miesięcy wojny na Ukrainie bez wątpienia rzutuje na gospodarkę krajową. Warto przypomnieć choćby fakt, że od lat wysoki był procent pracowników ze wschodu. Obecnie nastąpił odpływ tych pracowników, zwłaszcza Ukraińców, którzy wrócili do kraju, by walczyć. Braki kadrowe wśród pracowników fizycznych ujemnie wpłyną na cykle operacyjne. Skutkiem tego będą opóźnienia w realizacji inwestycji. Bardzo silny wpływ na gospodarkę mają przede wszystkim: rekordowa inflacja ( we wrześniu 17,2%) i kolejne podwyżki stóp procentowych ( we wrześniu 6,75%). Na pewno te czynniki będą hamulcem dla wielu przedsiębiorców podejmowaniu nowych projektów inwestycyjnych. Wiadomo powszechnie, że wzrost cen uwarunkowany jest coraz wyższymi cenami energii i paliw. To ma bezpośredni związek z wyższymi kosztami transportu.

Jak się buduje w 2022 ?

Przeczytaj też Kondycja polskiej gospodarki 2020/22

Bariery w działalności firm budowlanych

W działalności gospodarczej duży wpływ mają różnorodne bariery tylko 5,4% firm nie odczuwało żadnych barier w bieżącej działalności. Natomiast duży odsetek firm te bariery wskazuje. Najczęściej w sierpniu 2022 roku to bariery związane z: kosztami materiałów – 75,3% firm. Przedsiębiorcy wskazują także na koszty zatrudnienia– 71% ankietowanych firm. Inni ankietowani wskazali na niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej– było to 69,4% firm.

Jak się buduje w 2022 ? – Podsumowanie

kondycja Gospodarki Krajowej uzależniona jest więc od sytuacji gospodarczej, ale także w ogromnej Mierzę od wysokiej inflacji, rekordowych cen energii i paliw. Eksperci prognozują, że wiele inwestycji budowlanych ulegnie wyhamowaniu z powodu wysokich stóp procentowych. Wojna za naszą wschodnią granicą przysparza poważnych problemów z płynnością dostaw surowców. Utrudniony jest import kruszców, cementu, wyrobów z drewna, aluminium i stali.

Jeśli szukacie wirtualnego biura zerknijcie na strony naszych partnerów!

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Kraków – Wirtualne Biuro Kraków

Wrocław – Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *