Kondycja polskiej gospodarki 2020/22

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości już od 25 lat publikuje raporty o stanie małej i średnich
przedsiębiorstw. Jaki jest ich udział generowaniu PKB. Jak wynika z raportu to właśnie małe i średnie
przedsiębiorstwa i mikroprzedsiębiorstwa mają największy udział w PKB. MŚP to przede wszystkim
sektor usług, duże przedsiębiorstwo opanowały działalność przemysłową. Sporządzany raporty na przestrzeni 25 lat dają obraz zmieniającej się polskiej przedsiębiorczości, obraz bardzo korzystny, bo
ciągły wzrost udziału firm MŚP w PKB. Według polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości liczba
wchodzących na rynek firm w ostatnich latach była wyższa niż zlikwidowanych. Ciągle więc Rośnie
liczba aktywnych firm. W 2020 roku było ich blisko 2,3 miliona. Od kryzysu w 2009 roku, który
ogarnął świat, do końca 2020 roku liczba aktywnych filmów wzrosła o 35%. Wzrostem daje się
świadectwo Polakom, że interesują się działalnością gospodarczą, potrafią być przedsiębiorczy i odnosić sukcesy. Przeczytaj do końca „Kondycja polskiej gospodarki 2020/22”.

Najważniejsze dla PKB

Jak wynika z raportu za 2019 rok sektor przedsiębiorstw wytwarzał 72,3% wartości PKB. To blisko 3/4
całej wartości. W tę wartość duży wkład, Bo 49,6% miały małe i średnie firmy, natomiast aż 30,6%
udziału w tworzeniu PKB miały mikroprzedsiębiorstwa. Analizy ze względu na sektor gospodarki
pokazują różnice pomiędzy dużymi firmami a MSP w tworzeniu PKB:
– sektor usług: MŚP 44,5%, a duże firmy 31,1%
– handel: MŚP 26,1% duże firmy 11,2%
– budownictwo MŚP 12%, a duże firmy 2,4%
– przemysł: MŚP 17,4%, a duże firmy 55,3%

Kondycja polskiej gospodarki 2020/22

„Przeżywalność” firm

Wśród polskich przedsiębiorców niejeden dotkliwie odczuł porażkę pierwszego roku. Pierwszy rok to
najtrudniejszy okres działalności gospodarczej. Według analizy tylko nieco ponad dwie na trzy firmy
przetrwały pierwszy rok działalności. W 2020 po roku powstało 240170 przedsiębiorstw, a tylko
160048 z nich „przeżyło” i działało w 2021 roku. Najwyższe wskaźniki przeżycia pierwszego roku
zanotowały:
– działalność profesjonalna, naukowa, techniczna-79,6%
– informacja i komunikacja – 74%
– opieka zdrowotna i pomoc społeczna– 74%
Najniższe:
– zakwaterowanie i gastronomia-58,5%
– budownictwo 58,7%
Najlepiej z pierwszym rokiem radziły sobie firmy świętokrzyskim – 74 i 4% i mazowieckim 73,8%.
Natomiast najmniej firm przetrwało w warmińsko-mazurskim 45,1% i Lubelskim 47,7%. Analiza firm
pokazuje także, które sektory gospodarki przeżyły pierwszy rok i są aktywne nadal po 5 latach kropka
prezentowane dane są z lat 2016-2021:
– obsługa rynku nieruchomości-96,3%
– działalność profesjonalna, naukowa i techniczna -94,2% – przemysł-93,2%
Najniższą przeżywalność miały: edukacja czyli 62,2% i kultura i rekreacja -78,2%

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

Kondycja polskiej gospodarki 2020/22 – Według statystyk na dzień 31 grudnia 2020 roku w sektorze przedsiębiorstw pracowało niemal 10 milionów osób. W małych i średnich przedsiębiorstwach pracowało około 6,2 miliona osób, czyli 67,8% ogólnej liczby pracujących w firmach kropka W tym aż 4,2 miliona osób pracowało w mikroprzedsiębiorstwa. Średnie firmy – półtora miliona osób, najmniej w małych – około 1 miliona. W dużych firmach zatrudniono ponad 3,2 miliona osób, mimo niewielki ich liczebności. Jeśli spojrzymy na przeciętne zatrudnienie w 2020 roku, to kształtowała się ono następująco:
– ogółem – ponad 6,9 miliona osób czyli niższe o 75,1 tyś od roku 2019
– przedsiębiorstwa duże-43,7%
– przedsiębiorstwa małe – 13,7%
W sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – ponad 3,9 miliona osób Co daje 56,3%

Wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw

Rok 2020 był kolejnym rokiem z rzędu, w którym podniesione zostało miesięczne wynagrodzenie
brutto na jednego pracownika. Wynosiło ono 5 394 zł. Było wyższe o 226 zł niż w roku 2019. Nie
wszyscy jednak mogli cieszyć się taką średnią. Wynagrodzenie było uzależnione od branży. Najwyższą
średnią osiągali pracownicy informatyki i komunikacji – 9614 zł, Natomiast najniższą, bo 3474 zł
pracownicy pozostałej działalności usługowej.

Kondycja polskiej gospodarki 2020/22 –

Napęd polskiego biznesu

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej nasz rynek otworzył się dla zagranicznych interesów.
Polska gospodarka umiędzynarodowiła się i jest to proces wzrostowy kropka od 2016 roku wiele
resortów coraz bardziej zależnych jest od popytu zewnętrznego niż krajowego. Również w większym
stopniu zaspokajamy konsumentów zagranicznych niż Krajowych. W latach 2010- 2021 Eksport
wyrobów i usług wzrost z 39,9% do 60,7%. Również zmiany nastąpiły w imporcie. W 2014 roku
zaspokajał krajowy rynek w 41,2%, a w 2021 roku już w 58,9%. Dane te pokazują, jak szybko Polska
gospodarka włącza się do gospodarki światowej i następuje proces współzależności gospodarki
krajowej z innymi państwami, zwłaszcza krajami Unii Europejskiej.

Kondycja polskiej gospodarki 2020/22

Koniunktura

Analizy na temat kondycji polskiej gospodarki dokonuje się także na podstawie sondaży. Dla
badających ważne są też opinie polskich obywateli i ich zadowolenie lub nie z sytuacji na rynku.
Według ankietowanych rok 2021 nie zyskał wysokich not. Tylko 10% respondentów oceniło krajową
koniunkturę jako Lepszą niż przed rokiem. 35% badanych uznało, że jest ona znacznie gorsza, a 48% –
że nieznacznie gorsza. Tak niska ocena jeszcze nigdy w historii tych badań nie była tak niska. Na naszą
gospodarkę bardzo negatywnie wpłynęła zdecydowanie pandemia, która zaatakowała Europę i
Polskę w początkach 2020 roku Jednakże dała Ona też zmiany pozytywne. Pandemia wymagała
przyspieszenia procesu transformacji cyfrowej. Dużego tempa nabrały sklepy internetowe, zyskała
branża IT, gamingowa, medyczna a i KEP, czyli kurier, ekspres, paczka. Dużego znaczenia nabrała
przecież praca zdalna Za przyczyną lock-downu kropka Do tej pory nie miała ona zbyt wielu
zwolenników. Dane Komisji Europejskiej potwierdzają, że Polska z pandemii wyszła dość obronną
ręką. Na tle innych gospodarek europejskich nasza wypadła całkiem korzystnie spadek PKB wyniósł w

Przeczytaj też: Zmiany w preferencjach dla małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci

Polsce – 2,8% i był jednym z najniższych. Lepszy wynik zanotowała tylko Litwa czyli minus 0,9%.
Estonia i Szwecja po -2,9%. uplasowały się za naszym krajem. W 2022 roku pandemia nie jest już tak
groźna, chociaż ciągle z nią żyjemy, walczymy z jej skutkami. Tamten kryzys został zastąpiony nowy,
który wywołany został agresją Rosji na Ukrainę. Wszystko wskazuje na to, że kryzys wywołany wojną
nie skończy się zbyt szybko. Gospodarki europejskie tym i Polski, popadają w ogromne kłopoty i stoją
w obliczu realnej recesji.

Jeśli szukacie wirtualnego biura zerknijcie na strony naszych partnerów!

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Kraków – Wirtualne Biuro Kraków

Wrocław – Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *