Globalne ocieplenie

Rolnictwo a globalne ocieplenie. Rolnictwo to ta gałąź gospodarki, która zapewnia nam bezpieczeństwo żywnościowe. Jednakże rolnictwo to także główne źródło gazów cieplarnianych, a to są przyczyny zmian klimatycznych na Ziemi. Te zmiany jak już sami przekonaliśmy się w ostatnich latach,mają ogromny wpływ na produkcję rolną. Dostateczna produkcja żywności, także dostęp do żywności całej populacji ludzkiej
daje globalne bezpieczeństwo żywnościowe. Zdefiniowano je w 1996 roku przez FAO:’’wszyscy ludzie,
przez cały czas, mają fizyczny i ekonomiczny dostęp to wystarczającej, bezpiecznej i pożywnej
żywności, aby zaspokoić ich potrzeby żywnościowe i preferencje żywieniowe dla aktywnego i
zdrowego życia”.

Obecnie na całym świecie produkowana jest dostateczna ilość żywności. Może ona zaspokoić
potrzeby całej populacji świata, a jednak ponad 10% ludzi cierpi głód lub jest niedożywiona. Zatem
mamy do czynienia z niedostatecznym dostępem do żywności. Ten stan może pogłębić się w
przyszłości. A to za sprawą zmian klimatu, który przyczynia się do ograniczenia produkcji żywności i
wzrostu jej cen. Fale upałów powodują suszę, wysychanie rzek. A woda jest przecież podstawowym
warunkiem upraw rolnych. Jej brak może spowodować wzrost konkurencji, o ziemię, gdyż Niektóre
obszary staną się nieodpowiednie do produkcji. Negatywnym czynnikiem są bardzo częste obecnie
ekstremalne zjawiska pogodowe. One także mają wpływ na wydajność rolnictwa. Będą następować
dramatyczne wzrosty cen. To wszystko przyczynia się do zachwiania globalnego bezpieczeństwa
żywnościowego.
Według rolników znad na zmianę klimatu nastąpiła już od lat 50 XX wieku. Szacują oni, że
temperatura powietrza wzrośnie średnio o 2,6 stopnia Celsjusza w drugiej połowie tego stulecia.
Będzie to zależało przede wszystkim od emisji gazów cieplarnianych. Wzrost emisji gazów
cieplarnianych jest bardzo możliwy, gdyż zmniejszające się obszar upraw będzie rekompensowany
intensyfikacją rolnictwa. Wzrośnie popyt na produkty zwierzęce. Naukowcy szacują, że w latach
2005-2050 ten popyt wzrośnie aż o 70%.

Przeczytaj także: Wymiana handlowa w Europie kluczowe dane

Skutki upałów

Ocieplenie klimatu już nastąpiło. Objawia się ono większą częstotliwością i wielkością fal upałów.
Nawet większą niż oczekiwaną. Uważa się, że wpływ fal upałów będzie niejednorodny. W krajach
słabiej rozwiniętych wpływ będzie większy. Wynikiem tego będę Oczywiście pogłębiające się
problemy związane z globalnym bezpieczeństwem żywnościowym.

Rolnictwo a globalne ocieplenie
Źródło: Portal naukaoklimacie.pl

Ekstremalnie wysokie temperatury negatywnie wpływają nie tylko na produkcję roślinną. Mogą
powodować stres cieplny u zwierząt kropka skutkiem może być niższa produktywność i płodność
kropka długie upały negatywnie wpływają też na układ odpornościowy zwierząt hodowlanych, które
będą bardziej podatne na niektóre choroby.

Ziemia w obliczu zmian klimatu

Zmiany klimatu to nie tylko wzrost temperatury i fale upałów, które już widzimy i odczuwamy. To
także Duże zmiany w sferze opadów. Klimatolodzy uważają, że niektóre regiony ziemi w przyszłości
będą cierpiały z powodu większej ilości suszy, natomiast inny walczyć będąc ulewami deszczami i
tragicznymi powodziami. Podnoszący się poziom mórz może spowodować bezpowrotną utratę
gruntów przybrzeżnych. Bardzo Ciepły klimat przyczyni się do zwiększenia chorób, ilości szkodników i
zmian ich rozmieszczenie geograficznego. To skutkuje przenoszeniem chorób.

Rolnictwo a globalne ocieplenie.

Eksperymenty

Jeżeli nic się nie zmieni, nie powstrzymamy nadmiernej emisji gazów cieplarnianych i CO2 do
atmosfery, kwiatowe rolnictwo nie zdoła wykarmić całej populacji ludzkiej. Naukowcy już dziś
prowadzą eksperymenty, aby określić reakcję plonów w różnych ekstremalnych warunkach. Chcą
poznać, kiedy rolnictwo jest najbardziej podatne na stres, aby określić skuteczne strategie adopcji
roślin. Pracują nad ewentualną zmianą odmian uprawnych, czasu siewu, technik uprawy czy też
praktyk nawadniania. Wysiłki naukowców mają minimalizować straty plonów w przyszłości. Mają
opracować także strategie, które pomogą w utrzymaniu dostatecznej produkcji rolnej, która wyżywi
ludzi.
Strategia naukowców kładą nacisk na:
– zróżnicowanie typu gospodarstwa,
– odmiany w systemach żywnościowych,
– ulepszenie upraw
– poprawę odporności roślin
Galopujące zmiany klimatyczne mogą dotkliwie uderzyć w ludzkość. Niedobór żywności spowoduje
przede wszystkim duże zwyżki jej cen i ograniczony do niej dostęp. Zachwiane zostanie globalne
bezpieczeństwo żywnościowe.

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Kraków – Wirtualne Biuro Kraków

Wrocław – Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *