Produkcja szklarniowa

Produkcja w szklarni 2022/2023 Inflacja ogarnęła całą polską gospodarkę w tym roku. Będzie miała też wpływ na nowy sezon produkcji rolnej, której poważnym segmentem jest produkcja szklarniowa. Braki na rynku energii, węgla, rosnące koszty produkcji mogą przyczynić się do opóźnień terminu rozpoczęcia przyszłego sezonu a nawet spowodować zamknięcie niektórych szklarni. Inflacja w maju 2022 wynosiła 13,9%. (według GUS),a we wrześniu już aż 17%. Prognozy specjalistów są nadal pesymistyczne ogrodnicy
bezpośrednio doświadczają każdą zmianę cen środków produkcji i kosztów pracy. Do ich kłopotów
dochodzą dziś następne trudności zaopatrzeniem energię i węgiel, które stają się towarem
deficytowym. Taka sytuacja ma zawsze wpływ na popyt na owoce i warzywa produkowane w
szklarniach. Wielu konsumentów zapewne ograniczy swoje zakupy na rzecz bardziej podstawowych
produktów żywnościowych.

Struktura kosztów

Nakłady finansowe w w obecnym i przyszłorocznym sezonie to Główna troska i wielka niewiadoma
dla producentów szklarniowych. Z tego też względu szczególne znaczenie nabiera oszczędne i
racjonalne prowadzenie produkcji szklarniowej. Warto, więc prowadzić codzienną analizę wydatków,
bo to łączy się Ze ścisłą kontrolą zużycia środków produkcji i otrzymywania najwyższych możliwych
przychodów. Zatem warto zwrócić uwagę na

  • ponoszone koszty materiałowe
  • zużycie energii w tygodniu produkcji
  • koszty nawożenia i podlewania
  • koszty opakowania
  • wysokość środków finansowych jakie przeznaczamy na środki ochrony roślin i podłoża.

Codzienna analiza nie powinna zawierać kosztów, które nie są bezpośrednio wydatkami. Na przykład
koszty stałe mogą zaciemniać analizę. Wówczas nie otrzymamy rzeczywiście nakładów kropka
ewentualne oszczędności powinny dotyczyć przede wszystkim obszarów mających najwyższy udział
we wszystkich kosztach na produkcję szklarniową.

Produkcja w szklarni 2022/2023

Przeczytaj także: Rentowność hodowli warchlaków – wrzesień 2022

Energia

Aby zmniejszyć wydatki na energię nie wystarczy tylko obniżyć temperaturę czy ewentualnie
wyłączyć kotły ciepła. Musimy przecież mieć na uwadze przede wszystkim utrzymanie uprawy w
odpowiedniej równowadze. Ważna jest, więc kontrola indeksu LAI czyli wskaźnika liściowego. To on
często decyduje o wielkości produkcji kropka ważne jest precyzyjne podlewanie i wietrzenie.
Jednakże Musimy pamiętać, że na ilość zużywanej energii dzisiaj mają wpływ nasze wcześniejsze
decyzje: wybór odmiany, podkładki, terminy suszenia.

Produkcja w szklarni 2022/2023 – Praca

Na kosztach pracy możemy zaoszczędzić, gdy podniesiemy efektywność i wydajność nakładanej
pracy. Musimy, więc zreorganizować pracę, sprawdzić stan techniczny szklarni. Zadbać o zatrudnienie
wykwalifikowanych pracowników lub zadbać o poziom ich kwalifikacji. Pamiętajmy, że prace
pielęgnacyjne mają duży wpływ na uprawę, jej wydajność i zdrowotność. Te prace wykonają nam
wykwalifikowani pracownicy.

Produkcja w szklarni 2022/2023 –

Nawadnianie

Nawadnianie i nawożenie roślin szklarniowych to bardzo istotny element ich produkcji. Dużą
oszczędność dają zamknięte obiegi pożywki, jednakże w Polsce istnieje ogromne zaniedbanie w tym
zakresie. Większość szklarni powinna zmodernizować swój system nawadniania, a to wiąże się
niestety z inwestycjami i nakładami finansowymi. Każdy ogrodnik musi jednak zdawać sobie sprawę,
że bez nowych nakładów, bez modernizacji systemu będzie wciąż ponosił więcej kosztów. Nie będzie
mógł sprostać konkurencji w przyszłości. Nowoczesny system nawadniania pozwoli obniżyć o 20 –
30% zużywanych nawozów. Trzeba też pamiętać, że nie każdy jest cykl nawodnieniowy jest
potrzebny. W okresie zimowym i wczesnowiosennym rośliny nie potrzebują dużej intensywności
wilgoci. Podlewanie musimy zintegrować z wietrzeniem, ogrzewaniem, zagęszczaniem roślin, liczbą
liści, nawożeniem podłoże.

Ochrona

Ochrona roślin szklarniowych zwykle nie wymaga dużych nakładów finansowych. Jest to jednak
regułą tylko wtedy, gdy prowadzimy stały monitoring, stałą kontrolę stanu zdrowotnego roślin i
odpowiednią profilaktykę. Ogrodnik musi działać według starej zasady: Lepiej zapobiegać, niż leczyć.
Zaniedbania: zły dobór środków ochronnych, Niska jakość prac pielęgnacyjnych, złe zarządzanie
klimatem w szklarni, prowadzą do masowego rozwoju szkodnika i chorób roślin. W efekcie ogrodnik
narażę się na dodatkowe koszty i ryzyko obniżania przychodów.

Podłoże

Aby zagwarantować sobie dobrą produkcję roślin szklarniowych, kiedy ogrodnik, każdy ogrodnik Musi
zadbać o odpowiednie podłoże kropka to pozwoli uniknąć niepotrzebnych, dodatkowych wydatków.
Intensywną irracjonalną uprawę dają sterylne i inertne czyli pozbawione składników mineralnych
nowe maty uprawowe z wełny skalnej
Bywa, że ogrodnicy, Aby zaoszczędzić, wykorzystują to podłoże kilkukrotnie. A to błąd. Już powtórne
użycie podłoża kosztuje około 50% ich ceny. Będą to koszty dezynfekcji, dodatkowego podlewania,
wyższych temperatur rur itd Po drugie, kilkukrotne wykorzystanie tego samego podłoża, zwiększa
ryzyko fitosanitarne oraz utrudnia precyzyjne nawadnianie i sterowanie uprawą.

Produkcja w szklarni 2022/2023 –

Podsumowanie

Powraca więc sprawa precyzyjności. Precyzja musi dominować w praktyce. Ogrodnik Musi zadbać o
pełną obsadę roślin, ich wysoką zdrowotność, optymalne tempo kwitnienia, wiązania i dojrzewania
kropka zadbać o efektywną pracę zatrudnionych ludzi. Systematycznie i często kontrolować
ponoszone koszty. Tylko wtedy możemy mówić o uprawie precyzyjnej. Jej efektem będą oszczędności
i minimalizowane koszty, aby przetrwać trudne czasy.

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Kraków – Wirtualne Biuro Kraków

Wrocław – Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *