Rynek nawozów azotowych

Nawozy azotowe to podstawowy środek produkcji stosowany przez producentów rolnych w celu polepszenia wielkości i jakości plonów roślin uprawnych. Jak wiadomo – rośliny do prawidłowego wzrostu i wysokiego plonowania potrzebują odpowiedniej ilości składników pokarmowych.  Jednym z niezbędnych dla roślin makroskładników jest azot. Ponadto jest on głównym składnikiem plonotwórczym. Zasadniczą rolę w zaopatrywaniu rolnictwa w składniki pokarmowe, w tym azot, spełniają nawozy mineralne. Jak wygląda rynek nawozów azotowych?

Pierwsze nawozy azotowe zaczęto wytwarzać w Polsce po I wojnie światowej. W ujęciu historycznym, wraz ze wzrostem podaży nawozów mineralnych na krajowym rynku, wzrastało ich zużycie w gospodarstwach rolnych w Polsce. Postęp w dziedzinie produkcji nawozów umożliwił szersze korzystanie przez rolników z tych środków produkcji rolnej.

Jednakże cena nawozów jest wprost proporcjonalna do cen gazu, a te stale rosną! Przeczytaj niniejszy artykuł, w którym przeanalizujemy rynek nawozów azotowych.

Przeczytaj również: Rentowność hodowli warchlaków – wrzesień 2022

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Kraków – Wirtualne Biuro Kraków

Wrocław – Wirtualne Biuro Wrocław

Rynek nawozów azotowych – światowy kryzys?

Globalny rynek nawozów azotowych jest od lat rynkiem dochodowym, na którym zużycie wzrasta wraz z rosnącym zapotrzebowaniem ze strony rolnictwa.  Jednakże rolnicy spoglądają na ten rynek z rosnącym niepokojem. Dlaczego? Grupa Azoty i Anwil wstrzymały produkcję nawozów azotowych. Jest ich wyraźny deficyt w punktach dystrybucyjnych, a ich ceny stale rosną.

Grupa Azoty w opublikowanym ogłoszeniu podaje jako główną przyczynę wstrzymania produkcji nawozów gwałtowny wzrost cen gazu:

„W wyniku agresji Rosji na Ukrainę, od 24 lutego 2022 r. obserwujemy na europejskich giełdach nadzwyczajne, historycznie wysokie ceny gazu ziemnego. Notowania gazu w okresie ostatniego półrocza wzrosły blisko czterokrotnie z poziomu 72 EUR/MWh w dniu 22.02.2022 r., do poziomu 276 EUR/MWh w dniu 22.08.2022 r.”

Chaos na rynku nawozów jest również napędzany zmieniającymi się decyzjami rządowymi. Najpierw wicepremier Henryk Kowalczyk ogłosił, że rząd nie przewiduje dopłat do cen nawozów, ponieważ będzie wspierał ceny energii, które z kolei doprowadzą do obniżki cen nawozów. Następnie premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że dopłaty do nawozów zostaną powtórzone.

Rynek nawozów – powody złej sytuacji

Dlaczego nawozy wciąż drożeją? Chodzi przede wszystkim o rosnące ceny gazu ziemnego, który jest podstawowym surowcem wykorzystywanym do produkcji nawozów azotowych. Z obliczeń analityków wynika, że koszty gazu ziemnego stanowią najczęściej około 60-80% kosztów produkcji nawozów azotowych. Z danych Banku Światowego wynika, że w lutym cena gazu TTF (cena gazu TTF traktowana jest jako punkt odniesienia cen gazu dla odbiorców europejskich) wzrosła w ujęciu rocznym o 340%.Rosnący poziom cen gazu obserwujemy od ponad pół rok, co skutkuje wyraźnym wzrostem kosztów produkcji. W rezultacie są co raz wyższe ceny nawozów zawierających w swoim składzie azot.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *