KPO

W połowie października 2022 r. rozpoczną się pierwsze nabory wniosków o dotacje zarówno dla rolników jak i przetwórców. Jak przekazało MRiRW w pierwszej kolejności rozpoczną się nabory o dotacje ze środków finansowych z KPO dla rolnictwa w zakresie m.in. przetwórstwa i pomocy dla producentów chmielu. Pełen budżet zatwierdzonego polskiego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności ma wynieść 35 363 500 000 euro, czyli 158 471,836 mln zł. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Gleby – ich znajomość to podstawa!

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Kraków – Wirtualne Biuro Kraków

Wrocław – Wirtualne Biuro Wrocław

Pierwsze nabory

Pierwsze nabory będą skierowane do rolników i przetwórców.

 1. Wsparcie przetwórstwa – rolnicy z branży przetwórczej będą mogli starać się o wsparcie do 500 tysięcy złotych na realizację przedsięwzięć dotyczących przetwarzania lub wprowadzania do obrotu:

 • produktów rolnych
 • produktów spożywczych,
 • rybołówstwa,
 • akwakultury.  

Poziom wparcia wynosi do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Wsparcie to zależne jest od wielkości zakładu przetwórczego i wynosi dla:

 • zakładu mikro  – do 3 mln zł;
 • zakładu małego  – do 10 mln zł;
 • zakładu średniego – do 15 mln zł.

2. Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest. Wsparcie będzie rozliczane ryczałtowo. Ponadto stawka pomocy wyniesie 40 zł/m2. Natomiast maksymalna powierzchnia pokrycia dachowego możliwa do objęcia wsparciem to 500 m2.

3. Wsparcie producentów chmielu. Wsparcie wyniesie do 70 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku młodego rolnika. Ponadto do 50 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku pozostałych rolników. Pomoc ma dotyczyć wymiany tyczek chmielowych, które były impregnowane kreozotem. Wysokość pomocy wyniesie:

 • 102 217,5 zł/ha przy wymianie na słupy kompozytowe przez młodych rolników,
 • 73 012,5 zł/ha przy wymianie na słupy kompozytowe przez osoby po 40 roku życia lub osoby prawne,
 • 117 661,6 zł/ha przy wymianie na słupy betonowe przez młodych rolników tj. do 40 lat włącznie,
 • 84 044,0 zł/ha przy wymianie na słupy betonowe przez osoby po 40 roku życia lub osoby prawne.

Łączna, maksymalna powierzchnia uprawy chmielu, która może zostać objęta wsparciem to 5 ha.

KPO – jakie działania jeszcze obejmie?

W KPO przewiduje się również realizację inwestycji związanych ze skracaniem łańcucha dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym. Inwestycje obejmować będą m.in.: tworzenie i rozwój sieci centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych na poziomie regionów lub na poziomie lokalnym, a także rozwój rolno-spożywczych rynków hurtowych. Ponadto wsparcie zostanie skierowane również na inwestycje mające na celu wzrost bezpieczeństwa i zdrowia konsumentów. Będą to m.in. inwestycje poprawiające bezpieczeństwo żywności i bezpieczeństwo żywnościowe. W zakresie budowy potencjału w sektorze żywnościowym, utworzonych zostanie 6 laboratoriów technologicznej infrastruktury badawczej w instytutach nadzorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *