Filary „Polskiego Ładu”

Filary „Polskiego Ładu” będziemy omawiać w serii artykułów dogłębnie wyjaśniające jego działanie Polski Ład to kompleksowy program społeczno-gospodarczy przygotowany w celu przezwyciężenia skutków pandemii.

Stan prawny na 14 stycznia 2022 r.

Rozwiązanie które sugerujemy wszystkim w celu ograniczenia kosztów swojej działalności to skorzystanie z usług wirtualnego biura.

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Kraków – Wirtualne Biuro Kraków

Wrocław – Wirtualne Biuro Wrocław

Podatkową część Polskiego Ładu wdraża ustawa z 29 października 2021 r. Zawiera ona również szereg korzystnych zmian. Najważniejsze z nich oczywiście dotyczą skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy PIT.

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje następująca skala podatkowa.

Podstawa obliczenia
podatku w złotych
Podatek wynosi
ponaddo
120 00017% minus kwota zmniejszająca podatek 5100 zł
120 00015 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Filary „Polskiego Ładu”

W stosunku do skali podatkowej stosowanej do dochodów uzyskanych w 2021 r., zmiany w skali polegają na:

  • podwyższeniu do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku; wysokość tej kwoty jest efektem wzrostu do 5 100 zł kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w pierwszym przedziale skali podatkowej (5100 zł ÷ 17% = 30 000 zł),
  • podwyższeniu z 85 528 zł do 120 000 zł progu dochodów, który w skali podat- kowej wyznacza granicę pomiędzy stawką podatku 17% a 32%.

Co więcej od 2022 r. do podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej 120 000 zł stosowana jest stawka podatku w wysokości 17%. Dopiero do nadwyżki ponad tę kwotę podatek oblicza się według stawki 32%.

Kwota zmniejszająca podatek w wysokości 5100 zł odliczana jest zarówno w rocznym obliczeniu podatku według skali podatkowej (w PIT-36, PIT-36S, PIT-37, PIT-40A) jak i przy obliczaniu zaliczek na podatek w trakcie roku.

Jest stosowana niezależnie od wysokości uzyskanych dochodów. Korzystają z niej zarówno podatnicy uzyskujący dochody do 120 000 zł rocznie, jak i wyższe.

Od 2022 r. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek wynosi 425 zł. Kwota ta jest odliczana przez płatników przy obliczaniu zaliczek na podatek. Kwotę tę płatnicy odliczają:

  • „na wniosek” podatnika (PIT-2, PIT-2A, PIT-3) – stosują m.in. zakłady pracy oraz banki wypłacające emerytury lub renty z zagranicy, albo
  • z mocy ustawy – stosują m.in. organy rentowe przy wypłacie emerytur lub rent oraz rolnicze spółdzielnie produkcyjne wypłacające dniówki obrachunkowe.

Ważne!

Jeśli PIT-2 albo PIT-2A złożono w latach ubiegłych, a stan faktyczny w nich wykazany nie uległ zmianie, nie trzeba ich ponownie składać dla potrzeb obliczenia zaliczek od 2022 r. W wyniku tego za skuteczne uważamy oświadczenia złożone w latach poprzednich.

Od 2022 r. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek może odliczyć również podatnik, który samodzielnie oblicza zaliczki na podatek w związku z osiągnięciem dochodów:

  • ze stosunku pracy z zagranicy,
  • z emerytur i rent z zagranicy,
  • z osobiście wykonywanej działalności (np. z umów o dzieło).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *