Polska służba zdrowia w po pandemii

Jak Polacy oceniają polską służbę zdrowia po pandemii ? – Wiadomo już od dawna, że publiczna służba zdrowia boryka się z ogromnymi trudnościami. Tak jest nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Pandemia wirusa SARS-COV-2 jeszcze bardziej obnażyła bezradność systemu ochrony zdrowia. Dwa lata walki z wirusem nie przyniosły żadnych pozytywnych rozwiązań. Pacjenci ciągle mają te same problemy.

Jak Polacy oceniają funkcjonowanie polskiego systemu ochrony zdrowia ?

bardzo źle23,6%
źle28,3%
dobrze17,1%
bardzo dobrze3,8%

27,2% pytanych nie potrafiło wybrać żadnej opcji. Po 2 latach pandemii aż 51,9% Polaków bardzo krytycznie ocenia sektor publicznej opieki zdrowotnej.

Co składa się na złą ocenę służby zdrowia ?

Raport firmy Procontent Communication pokazuje, także z czym najczęściej mieli trudności pacjenci. Kiedy w zastraszającym tempie rosła liczba zakażeń i kolejne szpitale przekształcano w covidowe, bardzo duża grupa chorych miała problemy z dostępem do lekarzy. Dotyczyło to lekarzy specjalistów jak i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Dość duża liczba osób – 25,3% negatywnie oceniła jakość porad lekarskich. Na ten stan mogło mieć wpływ wiele czynników, na przykład delegowanie lekarzy do walki z Covid-19, co powodowało braki kadrowe i przeciążenie personelu medycznego pracą. Wprowadzono teleporady, a więc osobisty kontakt z pacjentem był rzadszy/

Przyczyny negatywnej oceny ochrony zdrowia wskazane przez respondentów

Po pierwsze długi czas oczekiwania do lekarzy specjalistów. Tą przyczynę wskazało, aż 61,1% badanych. Po drugie, 32% ankietowanych wskazuje na długi czas oczekiwania na prawidłową diagnozę. Kolejna przyczyna to długi czas oczekiwania na wizytę u lekarza pierwszego kontaktu – mówi o niej 31,4% respondentów. Inną wskazaną przyczyną są utrudnienia w dostępie do szpitali, wskazuje na nią 30,2% badanych. Duża część pytanych osób , bo aż 28,6 wskazała na ograniczoną dostępność do zabiegów operacyjnych. Ponad 1/4 badanych mówi o złej jakości porad lekarskich.. @3,7% ankietowanych, wskazuje na brak dostępu do badań profilaktycznych. Respondenci zwracają uwagę, także na brak empatii ze strony personelu medycznego, taką przyczynę wskazuje 18,7% % pytanych osób. Negatywny obraz polskiej ochrony zdrowia dopełniają ograniczenia i kolejki do zabiegów ambulatoryjnych (16,7%) oraz brak sprzętu i miejsc dla pacjentów z Covid -19 ( 7,6%).

Przeczytaj najpierw Rozwój elektromobilności w Polsce i Europie

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we Wrocławiu, Poznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu

Jak Polacy oceniają polską służbę zdrowia po pandemii ? – Podsumowanie

Badając ocenę poszczególnych obszarów opieki zdrowotnej, poproszono respondentów, aby wskazali, z którymi problemami zetknęli się osobiście w ciągu 2 lat pandemii. Tylko 13,5% badanych nie zetknęło się z żadnym problemem, ale inni wskazali na wiele problemów. Przede wszystkim oczywiście długi czas oczekiwania do lekarzy specjalistów – 52,7%. Potem długi czas oczekiwania na wizytę u lekarza pierwszego kontaktu – o takim problemie mówi aż 29% badanych. Polacy narzekają także, że w okresie pandemii długo oczekiwali na właściwą diagnozę – z tym problemem zetknęło się 27,3% , przy czym 26,4% podkreśla złą jakość porad lekarskich.

Powyższe dane wskazują, że polska ochrona zdrowia nie jest w dobrej kondycji. Aby dobrze funkcjonowała, potrzebne są zmiany systemowe. Ważnym obszarem jest konieczne odciążenie personelu medycznego i wsparcie go w komunikacji z pacjentem. W tym zakresie pomocne byłyby na przykład elektroniczne poradniki czy materiały edukacyjne dla pacjentów wydawane podczas wizyt u lekarzy. Usprawniłyby w części pracę lekarzy, a jednocześnie podniosły podstawową wiedzę pacjentów jak dbać o własne zdrowie, o profilaktyce, o terapii.

W ostatnich latach zaniedbano tak ważny obszar zdrowia personelu medycznego jakim jest zdrowie psychiczne. Badania wskazały, że wśród tej grupy zawodowej rośnie liczba przypadków depresji, stanów lękowych, bezsenności. Zatem zadbać trzeba o lekarzy i pielęgniarki, aby mogli zadbać i nas pacjentów. Należy stworzyć bazę materiałów psychoprofilaktycznych, dla białego personelu, zadbać o jego profesjonalne wsparcie, a przede wszystkim podjąć działania, by powiększyć kadrę medyczną.

Szukasz wirtualnego biura? Zerknij na strony naszych partnerów!

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Szukasz czegoś we Wrocławiu?

Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *