Odsetki za zwłokę

Od 1 stycznia 2022 r. wolne od podatku są również odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty należności, która:

  • nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym,
  • jest wolna od podatku dochodowego lub
  • nie rodzi obowiązku zapłaty podatku w związku z zaniechaniem jego poboru w drodze rozporządzenia ministra finansów.

Przykładem należności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym jest świadczenie na zaspokojenie potrzeb rodziny. W wyniku tego odpowiednio należności wolnej od podatku – świadczenie 500+, a należności, od której zaniechano poboru podatku – kwota umorzenia z tytułu „kredytu frankowego”.

Odsetki za zwłokę – zwolnienie

Zwolnienie ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 2021 r.

Oznacza to, że np. odsetki wypłacone w 2021 r. wraz z odszkodowaniem wolnym od opodatkowania nie podlegają wykazaniu w rocznej informacji PIT-11 oraz w zeznaniu podatkowym. To samo również dotyczy kolejnych lat podatkowych.

Odsetki za zwłokę – uzpełniające regulacje

Zwolnienie to uzupełnia regulacje zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 95 i 95a ustawy PIT, na podstawie których wolne od podatku są odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułu:

  • pracy na etacie,
  • emerytur i rent,
  • członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcja rolną,
  • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.

Wirtualne Biuro

Jeśli szukacie wirtualnego biura zerknijcie na strony naszych partnerów!

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Kraków – Wirtualne Biuro Kraków

Wrocław – Wirtualne Biuro Wrocław

Powrót do strony głównej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *