Tag: Czym jest obowiązek informacyjny?

Czym jest obowiązek informacyjny?

Czym jest obowiązek informacyjny? Każdy pracodawca, nawiązując umowę cywilnoprawną, maobowiązek poinformować przyszłego pracownika o istotnych kwestiach dotyczących przetwarzaniajego danych. Informacja może mieć postać pisemną lub elektroniczną, z reguły jest zawarta…